Конспекти VІІІ клас

1. Български език и литература - Oбщообразователна подготовка

2. Чужд език - италиански - Oбщообразователна подготовка

3. Математика - Oбщообразователна подготовка

4. Информационни технологии - Oбщообразователна подготовка

5. История и цивилизации - Oбщообразователна подготовка

6. География и икономика - Oбщообразователна подготовка

7. Философия - Общообразователна подготовка

8. Биология и здравно образование - Oбщообразователна подготовка

9. Физика и астрономия - Oбщообразователна подготовка

10. Химия и опазване на околната среда - Oбщообразователна подготовка

11. Музика - Общообразователна подготовка

12. Изобразително изкуство - Общообразователна подготовка

13. Физическо възпитание и спорт - Общообразователна подготовка

14. Чужд език - английски - Разширена подготовка

15. Чужд език – италиански - Разширена подготовка