Административен персонал

Илия Джанев

Административен персонал
Главен счетоводител

Екатерина Иванова

Административен персонал
Счетоводител

Милена Пенчева

Административен персонал
Счетоводител

Илияна Маринова

Административен персонал
Деловодител

Радка Владимирова

Административен персонал 
Домакин

Маргарита Тодорова

Административен персонал 
Човешки ресурси

Михаил Маринов

Административен персонал 
Вътрешна охрана

Спаска Вълчанова

Административен персонал 
Координатор

Антоанета Янкова

Административен персонал
Управител стол

Теменуга Стоянова

Административен персонал
Педагогически съветник

Лиляна Захариева

Административен персонал
Касиер

Доника Чобалигова

Административен персонал
Главен готвач

Монумент „Камбаните“

Румен Доновски – уредник

Монумент „Камбаните“

Ивайло Шаранков – домакин

Монумент „Камбаните“