Преподаватели

Методическо обединение "Български език и литература"

Илияна Тотева

Методическо обединение "Български език и литература"

Славейко Даскалов

Методическо обединение "Български език и литература"

Валя Иванова

Методическо обединение "Български език и литература"

Росица Талева

Методическо обединение "Български език и литература"

Мълвина Димитрова

Методическо обединение "Български език и литература"

Методическо обединение "Математика и информатика"

Ваня Величкова

Методическо обединение "Математика и информатика"

Ирена Маринова

Методическо обединение "Математика и информатика"

Катя Лазарова

Методическо обединение "Математика и информатика"

Светлана Кършибрадова

Методическо обединение "Математика и информатика"

Силвена Георгиева

Методическо обединение "Математика и информатика"

Снежина Милчева

Методическо обединение "Математика и информатика"

Методическо обединение "Италиански език"

Антоанета Христова

Методическо обединение "Италиански език"

Елеонора Манева

Методическо обединение "Италиански език"

Мария-Тереза Де Пиери

Методическо обединение "Италиански език"

Марко Кроза

Методическо обединение "Италиански език"

Петър Симеонов

Методическо обединение "Италиански език"

Светлана Илкова

Методическо обединение "Италиански език"

Силвия Панайотова

Методическо обединение "Италиански език"

Фернанда Лавалле

Методическо обединение "Италиански език"

Методическо обединение "Английски език"

Геновева Гетова

Методическо обединение "Английски език"

Грета Лазарова

Методическо обединение "Английски език"

Мариета Добрева

Методическо обединение "Английски език"

Милена Ангелова

Методическо обединение "Английски език"

Пенка Иванова

Методическо обединение "Английски език"

Методическо обединение "Обществени науки"

Галин Атанасов

Методическо обединение "Обществени науки"

Иво Андровски

Методическо обединение "Обществени науки"

Йордан Георгиев

Методическо обединение "Обществени науки"

Марияна Манчева

Методическо обединение "Обществени науки"

Методическо обединение "Природни науки"

Владимир Стефанов

Методическо обединение "Природни науки"

Димитрина Рангелова

Методическо обединение "Природни науки"

Евгения Стойновска

Методическо обединение "Природни науки"

Светослав Димов

Методическо обединение "Природни науки"

Стела Брюкнер

Методическо обединение "Природни науки"

Методическо обединение "Изобразително изкуство"

д-р Десислава Данева

Методическо обединение "Изобразително изкуство"

Даниела Ефремова

Методическо обединение "Изобразително изкуство"

Румяна Боева

Методическо обединение "Изобразително изкуство"

Светослава Асенова

Методическо обединение "Изобразително изкуство"

Христиан Маринов

Методическо обединение "Изобразително изкуство"

Методическо обединение "Музика"

Галя Хараламбиева

Методическо обединение "Музика"

Мариела Костанцалиева

Методическо обединение "Музика"

Мария Георгиева

Методическо обединение "Музика"

Методическо обединение "Хореография"

Борислав Богданов

Методическо обединение "Хореография"

Десислава Стоянова

Методическо обединение "Хореография"

Димитър Василев

Методическо обединение "Хореография"

Дона Хадзопулу

Методическо обединение "Хореография"

Живко Желязков

Методическо обединение "Хореография"

Иван Терзиев

Методическо обединение "Хореография"

Нина Вълчева

Методическо обединение "Хореография"

Радостина Костадинова

Методическо обединение "Хореография"

Стоян Гайдов

Методическо обединение "Хореография"

Методическо обединение "Физическо възпитание и спорт"

Виктория Цветкова

Методическо обединение "Физическо възпитание и спорт"

д-р Иван Рогачев

Методическо обединение "Физическо възпитание и спорт"

Ивайло Костадинов

Методическо обединение "Физическо възпитание и спорт"

Ина Андонова - Стефанова

Методическо обединение "Физическо възпитание и спорт"

Таня Зафирова - Иванова

Методическо обединение "Физическо възпитание и спорт"