Преподаватели детска градина

Първа А и Б възрастова група учители

Антоанета Козарска

Първа А и Б възрастова група учител

Галя Каменова

Първа А и Б възрастова група учител

Мария Петрова

Първа А и Б възрастова група учител

Рая Чатурведи

Първа А и Б възрастова група учител

Първа А и Б възрастова група възпитатели

Корнелия Андреева

Първа А и Б възрастова група възпитател

Даниела Иванова

Първа А и Б възрастова група възпитател

Втора А и Б възрастова група учители

Полина Ванкова

Втора А и Б възрастова група учител

Росица Димитрова

Втора А и Б възрастова група учител

Веселина Младенова

Втора А и Б възрастова група учител

Клавдия Кожухарова

Втора А и Б възрастова група учител

Втора А и Б възрастова група възпитатели

Стефанка Якимова

Втора А и Б възрастова група възпитател

Зоя Цонева

Втора А и Б възрастова група възпитател

Трета А, Б възрастова група учители

Павлина Мирчева

Трета А, Б възрастова група учител

Владислава Докова

Трета А, Б възрастова група учител

Ася Тунчева

Трета А, Б възрастова група учител

Йорданка Илиева

Трета А, Б възрастова група учител

Трета А, Б възрастова група възпитатели

Мария Иванова

Трета А, Б възрастова група възпитател

Капка Дойчева

Трета А, Б възрастова група възпитател