Преподаватели детска градина

Първа А и Б възрастова група учители

Антоанета Козарска

Първа А и Б възрастова група учител

Галя Каменова

Първа А и Б възрастова група учител

Мария Петрова

Първа А и Б възрастова група учител

Рая Чатурведи

Първа А и Б възрастова група учител

Първа А и Б възрастова група възпитатели

Корнелия Андреева

Първа А и Б възрастова група възпитател

Даниела Иванова

Първа А и Б възрастова група възпитател

Втора А и Б възрастова група учители

Полина Ванкова

Втора А и Б възрастова група учител

Росица Димитрова

Втора А и Б възрастова група учител

Веселина Младенова

Втора А и Б възрастова група учител

Клавдия Кожухарова

Втора А и Б възрастова група учител

Втора А и Б възрастова група възпитатели

Стефанка Якимова

Втора А и Б възрастова група възпитател

Зоя Цонева

Втора А и Б възрастова група възпитател

Трета А, Б възрастова група учители

Павлина Мирчева

Трета А, Б възрастова група учител

Владислава Докова

Трета А, Б възрастова група учител

Ася Тунчева

Трета А, Б възрастова група учител

Йорданка Илиева

Трета А, Б възрастова група учител

Трета А, Б възрастова група възпитатели

Мария Иванова

Трета А, Б възрастова група възпитател

Капка Дойчева

Трета А, Б възрастова група възпитател

ДИРЕКТОР
д-р Иван Капурдов

ЗАМ. ДИРЕКТОР (Детска градина): 
Даниела  Бошнакова

ЗАМ. ДИРЕКТОР (УТД):
Живко Желязков

ЗАМ. ДИРЕКТОР (1 - 4 клас):
Биляна Иванова

ЗАМ. ДИРЕКТОР (5 - 12 клас): 
Александър Иванов

ЗАМ. ДИРЕКТОР (АСД):
инж. Иван Антов

 

НУКК - ГОРНА БАНЯ
Адрес: София 1614, кв. Горна баня, ул."Вечерница" 21
Email: info-2902701@edu.mon.bg
IBAN: УН на НУКК - Горна баня
IBAN BG 24 CREX 9260 1010 0089 05
BIC CREXBGSF

ТЕЛЕФОНИ:
+ 359 2 957 86 74
+ 359 2 957 86 78
+ 359 2 957 86 84