Издаване на дубликат

    Заявление за издаване на дубликат

 

Забележка 1: Срокът за издаване на дубликат на документ е 14 дни от датата на входиране на заявлението.

Забележка 2: За дубликати на документи, за които е необходима снимка:

  1. Актуални снимки към годината на издаване на дубликата на документа
  2. Размер: паспортен 3,5 см / 4,5 см
  3. Повърхност: матирани
  4. Брой - 4
  5. Надписани индивидуално на гърба на снимката