Снимки за документи изисквания

  1. Актуални снимки към годината на издаване на оригинала или дубликата на документа
  2. Размер: паспортен 3,5 см / 4,5 см
  3. Повърхност: матирани
  4. Брой - 4
  5. Надписани индивидуално на гърба на снимката

Забележка 1: Срокът за издаване на диплома за завършено средно образование е 14 дни от датата на протокола за резултатите от изпитите.

Забележка 2: Срокът за издаване на дубликат на диплома за завършено средно образование е 14 дни от датата на входиране на заявлението.