НВО 4 клас

Дейност 

Срок

 Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО

 Издаване и предоставяне на учениците на служебни бележки за полагане на изпити от НВО IV   клас в срок до 13.05.2024 г. (включително);
 НВО IV клас по Български език и литература
 27 май 2024 г., начало 10,00 часа
 НВО IV клас по Математика
 28 май 2024 г., начало 10,00 часа
 Оценяване на изпитните работи от НВО 
 НВО IV клас от 29.05. до 05.06.2024 г (включително)
 Обявяване на резултатите от НВО 
 НВО IV клас до 07.06.2024 г. (включително)

Какви правила трябва да спазва ученикът преди началото и по време на изпита, както и след приключване на работата. Как се подготвят, размножават, транспортират и и съхраняват изпитните материали. Как протичат електронната обработка и оценяването на изпитните работи. Как се проверяват резултатите и как се осъществява запознаването с оценената изпитна работа на ученика. Отговорите на тези и много други въпроси можете да разберете, като се запознаете с инструктажа за ученика и правилата за информационна сигурност за НВО в края на 4. клас през учебната 2023/2024 година.