Записване на приетите ученици на първо класиране за 8 клас

Уважаеми родители!

Записването на приетите на първо класиране ученици за 8-ми клас ще се извърши 

от 09.07.2024 г. до 11.07.2024 г. (вкл.) от 8:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 16:00 ч. 

В деловодството на училището.

 

Информация за родителите на приетите деца

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че на 18.06.2024 г. (вторник), от 15:45 часа в кинозалата на комплекса ще се проведе Родителска среща с родителите на учениците приети в първи клас за учебната 2024/2025 г.
 
На 24.06.2024 г. (понеделник) от 15:45 часа в детската градина на комплекса ще се проведе Родителска среща с родителите на приетите децата за първа група за учебната 2024/2025 г.
 
От ръководството

Родителите на приетите деца за първа група на ДГ и първи клас за учебната 2024/2025 г. да се явят в деловодството на училището в работен ден от 20.05 до 31.05.2024. от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 16:30 ч. за записване. Бланка заявление за записване можете да изтеглите ТУК.

Родителите на приетите деца в първи клас, могат да представят удостоверението за задължително предучилищно образование на детето след издавнето му на по-късен етап. 

Изграждане нов физкултурен салон

Уважаеми родители,

Имаме удоволствието да Ви съобщим прекрасна новина за всички нас!

А именно, че сме одобрени по Национална програма към МОН за изграждане чисто нов физкултурен салон.

Реализацията на проекта предстои да се осъществи до 2027 г.

Благодарим на всички Ви за подкрепата!

Заедно можем повече!

Родителски срещи на ученици

На 18.06.2024 г. (вторник), от 15:45 часа в кинозалата на комплекса ще се проведе родителска среща с родителите на учениците приети в първи клас за учебната 2024/2025 г.

Уважаеми родители, родителски срещи ще се проведат, както следва:

За I - IV клас

12. март 2024 г. /вторник/ - 16:00 ч. присъствено в Комплекса

09. май 2024 г. /четвъртък/ - 16:00 ч. присъствено в Комплекса

За V - VII клас

13. март 2024 г. /сряда/ - 16:00 ч присъствено в Комплекса

07. май 2024 г. /вторник/ - 16:00 ч присъствено в Комплекса

За VIII - XII клас

14. март 2024 г. /четвъртък/ - 16:00 ч онлайн през MS Teams

08. май 2024 г. /сряда/- 16:00 ч  онлайн през MS Teams

Графикът ще бъде изпратен и от класните ръководители.

Родителски срещи за детската градина

На 24.06.2024 г. (понеделник) от 15:45 часа в детската градина на комплекса ще се проведе родителска среща с родителите на приетите децата за първа група за учебната 2024/2025 г.

Уважаеми родители, родителски срещи за месеците март, май и юни ще се проведат в сградата на градината, както следва:

на 20 март 2024 г. /сряда/ - за 1а, 2б и 3а групи

на 21 март 2024 г. /четвъртък/ - за 1б, 2а, и 3б групи

на 15 май 2024 г. /сряда/ - за 1б, 2б и 3б групи

на 16 май 2024 г. /четвъртък/ - за 1а, 2а, и 3а групи

Начало - 15:45ч. присъствено