Интервю на Директора на НУККЛИИЕК д-р Иван Капурдов пред в-к "Труд"

-р Капурдов, директор на Италианския лицей: Проблеми в Лицея няма, обект сме на злонамерени и фалшиви медийни атаки, които уронват престижа на училището

Италианският лицей, познат като едно от елитните училища в София, е обект на спорове между бившето и настоящето ръководство. През 2023 дългогодишният директор на училището Величка Велянова бе изпратена в пенсия от служебния министър на културата Найден Тодоров с идеята да се обнови моделът в училището. За неин наследник бе назначен след конкурс Иван Капурдов, който е дългогодишен учител по биология в училището.

Велянова обаче запази своята ключова позиция в училището, като все още в рамките на Италианският лицей се помещава и нейното частно училище и детска градина срещу символичен наем. Освен бизнеса, на бившият директор бяха оставени и служебният автомобил и кабинет.

Това предизвика конфликт между старото ръководство, което иска да запази своето влияние и бизнес в училището и новото, което иска да наложи своята визия за бъдещето на Лицея.

- Здравейте д-р Капурдов, радвам се, че се съгласихте да внесете малко яснота около проблемите в Лицея. Бих искал като за начало да ви питам дали знаехте, че има някакви недоразумения, които ще станат публични или не бяхте информиран преди да видите статиите в някакви медии?

Бих искал  ясно да кажа, че в Лицея не съществуват проблеми – нито в управлението му, нито в учебния процес, нито в комуникацията между ръководство, родители и ученици. С ръководния екип успяхме да осъществим плавен и спокоен преход от управлението на бившия директор към настоящето управление по средата на втория срок на миналата учебна година.

Имаше доста публикации в някои медии, които бяха злонамерени и спекулативни и които започнаха да излизат два месеца, преди да се проведе конкурсът за директор в МК. Това продължи през почти цялото лято на 2023 г. След това настъпи затишие и отново в края на м. януари т.г. се активизираха.   До излизането на първите три публикации през 2024 г. включително, никой от авторите журналисти не беше дал възможност да се чуе и нашата гледна точка.

Едва след интервю на формалния вече ръководител на УН, г-н Панчев, който ме уведоми, че е в оставка, поради което делата на настоятелството се осъществяват  от пълномощник на УН, а именно бившият директор на НУККЛИИЕК, г-жа Велянова, ние получихме писмо с въпроси. Тези въпроси вече бяха разисквани в публикациите. При това невярно и тенденциозно, с подвеждаща  информация, уронваща престижа на училището. Същите съдържаха и недопустими нападки към отделни членове на нашия колектив.

Ескалацията продължи и се стигна до призоваването ми в ДАНС, за да направят „справки“. Конкретно за намесата на ДАНС, предизвикана очевидно по донос, мисля да се обърна и към ръководството на ДАНС, защото тази институция би следвало да отбранява честно работещите, ако аз не бъркам.

И наистина се чудя какво още може да бъде измислено, за да бъда атакуван, непонятно защо.

- А имало ли е някакви знаци за недоволство или всичко стана наведнъж?

Училищното настоятелство не се е обръщало конкретно към нас по повод на постъпили жалби и изразени тревоги на родители. Нещо повече – преди да бъдем официално уведомени от тях за това, в една от публикациите в медиите се вижда снимка на подадена жалба от УН в МК, но която личи входящият номер, който е от ноември 2023 г. Следват публикации от м. 02. 3024 г. със същите твърдения и накрая писмо на УН до училището отново със същите въпроси и с дата от м. 03.2024 г. Този факт говори, че разтревоженото от родителските притеснения УН не бърза да успокои родителите, защото пет месеца придвижва едни и същи проблеми, състоящи се от голословни твърдения, до различни инстанции без реален резултат. На практика поведението на отделни членове да УН да преекспонират правомощията си, без да имат право за това според регламентите на ЗПУО, е смущаващо. И дори след официален отговор на МК отново поставят на дневен ред въпроси, на които вече е даден официален отговор.

Категорично заявявам, че до настоящия момент не е внесена нито една жалба от родител по проблемите, изложени в жалбата на УН до МК, нито има препратени такива от УН до нас. Не са постъпвали такива документи и директно в училището.

Това обаче не устройва този, който генерира фалшивите проблеми. През м. 03. т.г. бяха планирани родителски срещи. В деня на провеждането им в родителските групи във вайбър беше разпратено гореспоменатото писмо от УН с въпроси, на които и ние дадохме отговор по надлежния ред. Подчертавам, че в родителските групи беше разпространено писмото на УН, но не и нашият отговор. Това означава, че се осъществява злонамерена инсинуация, целяща да предизвика скандал.

Този подход не се оказа удачен. Ние веднага публикувахме отговор, адресиран до всички родители на ученици в лицея, и им дадохме възможност да споделят мнението си. Към настоящия момент, три седмици след това, няма нито едно негативно мнение на родител, нито питане по „наболелите“ според УН проблеми, нито жалба.

- За 10 месеца начело на Лицея имали ли сте шанс да разберете какви са тези различни, така да ги нарека, течения на влиянието и бившата власт,  или се стараете да стоите настрана от тях?

Този въпрос е деликатен. Разбира се, че разполагаме с известна  информация, но тъй като аз държа на законността във всички ѝ аспекти, не мога да я разгласявам. Освен това не са ми присъщи заниманията от подобен характер, затова и гледам да стоя настрана. В заключение по темата ще кажа, че всеки плаща цената на изборите, които прави, както е известно. Все пак г-жа Велянова, бившият дългогодишен директор на НУКК, е на достолепна възраст, въпреки че сигурно активно се интересува не само информативно от дейността ни.

- По същество бих искал да ви питам за оплакванията на родителите - най-лесно за доказване е дали има уволнени учители. Уволнили ли сте някой учител и можете ли да покажете на родителите кой, защо или ако няма такъв - че това е изфабрикувано в медиите?

Както вече казах, това са несъстоятелни твърдения, които няма как да бъдат скрити и за които незабавно ще бъде уведомено МК. Няма нито един уволнен учител за времето, в което аз съм директор на училището. Нямам проблеми с колектива, а още по-малко с учениците и техните родители.  Говорим за абсолютни лъжи от страна на медиите, които ги разпространяват.

- Обвиниха ви, че ще промените профила на училището. Как въобще се е появило това твърдение и каква основа има то? А има ли основа да се твърди, че това е невъзможно на този етап?

Промяна на профила на училището никога, ама никога не е била на дневен ред, нито обсъждана. Точно обратното! В Стратегията, с която спечелих конкурса преди една година, е специално заложено този профил да бъде не само запазен, а и да бъде системно развиван.

- Според един от въпросите има някаква промяна спрямо условията за прием. Какво всъщност се случва там, има ли някакви промени? Планирате ли такива?

Този въпрос се дължи на поредната тиражирана в медиите и в писмото на УН лъжа. Няма никаква промяна в условията за прием през настоящата учебна година. Образователната система, макар и бавно, също се променя. Но не толкова бързо, което да наложи подобна мярка, така че не се предвижда такава промяна. Приемът се осъществява по режима на Наредба 1 на МК от 2016 г., т.е. осма година подред.

- Друго от оплакването на родителите е за промяната на часовете по италиански език. Всъщност, колко са били тези часове преди вас?

Вашите въпроси сами по себе си показват какви са последствията от фалшивите твърдения на медии и на отделни членове на УН. За пореден път повтарям, че няма оплаквания от родители, а има писмо от УН, в което се казва, че има такива, без да има нито едно доказателство за това. По същество на въпроса – има Наредба за учебния план, както и Споразумение между нашата държава и Република Италия. През  учебната 2022/2023 г. от предходното  ръководство бе взето решение италианският език в начален и прогимназиален етап да не се изучава задължително, а само по желание на учениците и родителите им. По този начин се намали броят на часовете за съответните етапи драстично. Голяма част от учениците в момента изучават италиански език след прекъсването от една година, а най-малките – за първи път. В тези класове от 1. до 7. клас включително, за учебната 2022/2023г. часове имаше само за някои ученици, което доведе до различното им ниво на подготовка през настоящата година. И това не беше договорено с италианската страна. През лятото на 2023 г. по настояване на Италианското посолство, което съвпадна с нашата визия за развитието на училището с изучаване на италиански език, тези часове бяха възстановени.

В момента италиански език се изучава от 2. до 7. клас, спрямо възможностите, които ни предоставя Наредбата за учебния план, а в Лицея часовете са без промяна.

- Имате ли разбиране с Посолството на Република Италия по въпроса? Все пак, часовете по италиански език се съгласуват с тях, нали?

Отношенията на настоящия ръководен екип и на училището с Посолството са отлични – отношения на добронамерено сътрудничество и на развиване на нови инициативи, които са насочени към повишаване на качеството на обучението по италиански език и култура. Да, с тях съгласуваме всяка една стъпка, касаеща образователният процес по италиански език. Вече е възстановена отдавна прекъснатата практика за обмяна и взаимни посещения от работен характер на колеги с наши възпитаници и ученици от италиански училища в Тревизо и Палермо. Още през този месец е планирано посещение на италианските ученици и техните преподаватели. 

- Няколко от притесненията бяха концентрирани около конкретна личност - г-н Александър Иванов. За каква секретарка става въпрос, какви са тези 500 лева  и има ли някакво открито нарушение от негова страна?

Г-н Иванов е заместник-директор, назначен от г-жа Велянова, бившият директор на НУККЛИИЕК. И продължава да изпълнява същата длъжност и след като аз започнах да ръководя Лицея. Нямам никакви забележки към качеството на изпълнението на задълженията му.

Сумата, която споменавате, е предвидена по Наредба №1 на МОН от 16. януари 2017г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите на наем на педагогическите специалисти в институциите на системата на предучилищно и училищно образование. Тази практика тече вече трета година, т.е. първите плащания са одобрени с документи, подписани от самата г-жа Велянова, което означава, че е прилагана две години при нейното управление. От моя мандат са минали едва десет месеца. Затова недоумявам защо се повдига този въпрос като проблем, свързан с моето управление на училището. Няма никакво финансово или друго нарушение, разбира се.

В правото на всеки директор е да реформира отделни административни структури в управляваната от него институция, ако това е законово съобразено. Поради нарасналата тежест на административните процедури, изготвяне и изпращане на документи, ръководният екип реши да назначи човек, който от една страна е медиатор между колегията и заместниците по определени въпроси, но най-вече е в помощ на заместник-директорите, които се занимават с учебно-възпитателната дейност. Така че твърдението, че г-н Иванов има секретарка отново не отговаря на истината.

- Разкажете ни моля малко и за бъдещите ви планове за Лицея - какво виждате като основен проблем, с който сте се заели?

Проблемите в едно училище не могат да се делят на приоритетни или не, защото са комплексни и следва да се решават паралелно, ако искаме да осигурим най-доброто за нашите възпитаници. За първата година от моя мандат ще избера като акцент на отчета си административно-строителните дейности, тъй като наследих някои сериозни и неотложни проблеми. Огромната материална база има скъпоструваща издръжка. Появиха се и проблеми, които изискваха спешни решения и действия – ремонт на покривно пространство, смяна на водопровод и т.н. С моя екип кандидатстваме по редица национални програми за ремонт и поддръжка на сградния фонд.

- Какво вече сте успели да постигнете през последните месеци и имате ли нещо конкретно, с което да се похвалите?

За отминалата почти  година от моя мандат, съвместно с моите заместници,  постигнахме неоспорими успехи. По спечелен проект беше изграден нов кабинет по история и вече функционира. Още един проект е в процес на осъществяване -  за СТЕМ център, по който предстои изграждане на три модерни  кабинета. Спечелихме и проект за физкултурен салон, който е на голяма стойност, и предстои и неговата реализация. Въведохме електронният документооборот в администрацията. Работим усилено по модернизация на учебната база и училищната столова. Предприехме редица действия по осигуряване на  разнообразно и здравословно меню за учениците. Освен това осигурихме необходимият за годината брой кредити за повишаване на квалификацията на педагозите чрез изнесени обучения. Възпитаниците ни участват активно в нови ученически състезания и олимпиади, като за тази учебна година над 700 от тях са се включили. Учениците от гимназиалния етап доминират като лауреати на Национален кръг на олимпиадата по италиански език. И гледаме с вяра напред!"

 

 

Важни новини относно организирането и провеждането на изпитните процедури

Първи клас:

1.  Отваряне вратите на комплекса на 19.04.2024 г. в 08:15 ч. за първи поток и в 10:15 ч. за втори поток. Пропускателният режим на входа на училището ще бъде  посредством разпечатка на изпратения от нас входящ номер с трите имена на кандидата.

2. Кандидатите от първи поток ще бъдат приемани до 08:55 ч. , а от втори поток- до 10:55 ч. Пристигналите след този час няма да бъдат допускани до изпитните зали. 

3. Не се допуска внасяне на храни и напитки от кандидатите в изпитните зали.

4. Кандидатите да носят 2 (две) еднакви собствени сини химикалки.

5. Родителите/настойниците на кандидатите от първи поток да има готовност да вземат децата около 09:45 ч. , а родителите/настойниците на кандидатите от втори поток около 11:45 ч.

Детска градина:

1. Вратите на комплекса да се отворят на 22.04.2024 г. в 08:00 ч. Пропускателният режим на входа на училището ще бъде посредством разпечатка на изпратения от нас   входящ номер с трите имена на кандидата. Родители/настойници довеждат децата 15 мин. преди определения в изнесен предварително график час.

2. Всеки кандидат трябва да носи разпечатана бележката с входящия номер изпратена от нас и включваща трите имена на кандидата.

З. Родителите не присъстват на изпита. 

4. Ако някой от кандидатите се разплаче или не желае да се отдели от родителите/ настойниците си, той може да пропусне реда си, но не за повече от две последователни покани.

5. Не се допуска внасяне на храни и напитки от кандидатите в изпитните стаи.

6. Закъснели кандидати няма да бъдат допускани до изпитна процедура.

 

Графици за изпитите за първа група на ДГ и първи клас;

Уважаеми родители,

Публикуваме графиците за изпитите за първа група на ДГ и първи клас;

График ДГ

График първи клас

 

Директора на НУККЛИИЕК се срещна с Н.Пр. Джузепина Дзара посланик на Р. Италия

На 03.04.2024 г. директора на НУККЛИИЕК д-р Иван Капурдов се срещна посланика на Република Италия в София г-жа Джузепина Дзара. Срещата в учебния комплекс за изучаване на италиански език, е за да  задълбочат двустранното сътрудничество и да подобрят възможностите за обучение на италиански език с цел подкрепа и повишаване на привлекателността на училището. Също така положиха основите за нови и интересни културни проекти и програми за обмен с италиански училища, включително в рамките на програма „Еразъм“. 

Линк към страницата на посослво на Република Италия в България

Годишeн концерт - спектакъл

Уважаеми ученици, родители и гости, 

Колективът на Национален учебен комплекс по култура и Училищното настоятелство имат удоволствието да Ви поканят на Годишния концерт - спектакъл,

посветен на 48-годишнината от създаването на нашето училище. Спектакълът ще се състои на 30.04.2024 г. от 18:00 часа в зала 1 на НДК. 

В спектакъла ще Вземат участие децата от 4-та група на ДГ и всички наши ученици, обучаващи се в школите по сценични изкуства към комплекса.

Покани за събитието може да заявите при класните Ви ръководители или към Живко Желязков - зам.-директор по УТД в комплекса. 

Поканата за спектакъла е на стойност от 50 лв. и важи за двама души.

Деца до 7-годишна възраст ще се допускат безплатно, но без право на седящо място в салона.                                                            

Очакваме Ви!

Изграждане нов физкултурен салон

Уважаеми родители,

Имаме удоволствието да Ви съобщим прекрасна новина за всички нас!

А именно, че сме одобрени по Национална програма към МОН за изграждане чисто нов физкултурен салон.

Реализацията на проекта предстои да се осъществи до 2027 г.

Благодарим на всички Ви за подкрепата!

Заедно можем повече!

Родителски срещи на ученици

Уважаеми родители, родителски срещи ще се проведат, както следва:

За I - IV клас

12. март 2024 г. /вторник/ - 16:00 ч. присъствено в Комплекса

09. май 2024 г. /четвъртък/ - 16:00 ч. присъствено в Комплекса

За V - VII клас

13. март 2024 г. /сряда/ - 16:00 ч присъствено в Комплекса

07. май 2024 г. /вторник/ - 16:00 ч присъствено в Комплекса

За VIII - XII клас

14. март 2024 г. /четвъртък/ - 16:00 ч онлайн през MS Teams

08. май 2024 г. /сряда/- 16:00 ч  онлайн през MS Teams

 

 

Графикът ще бъде изпратен и от класните ръководители.