Екип - Национален учебен комплекс по култура

Биляна Иванова

Биляна Иванова

ДИРЕКТОР 


Аз съм Биляна Иванова.
Моят професионален път започна преди 18 години, когато постъпих на работа в Националния учебен комплекс по култура. През тези години израствах в професионално отношение и придобих ценен опит в сферата на образованието, като се фокусирах върху различни аспекти на управление на образователни проекти.
Част от моята работа е свързана с управление на образователни програми, както и с внедряване на иновативни стратегии за обучение и сътрудничество. 
Завършила съм в Софийски университет "Св. Климент Охридски" с магистърски степени по Начална училищна педагогика и Публична администрация.
Притежавам III ПКС, както и много сертификати за допълнителна квалификация, които предоставят теоретична основа и инструменти, съчетани с практически опит в ежедневната ми работа.