Ученически съвет

Състав на ученическия съвет към НУККЛИИЕК за учебната 2023/2024 година

1. Маргарита председател 12.А
2. Виктория заместник-председател 12.А
3.  Яна заместник-председател 12.А
4. Марина заместник-председател 9.Б
5. Георги касиер 12.Б
6. Станимир секретар 12.Б
       
1. Калина член 8.А
2. Зорница член 8.А
3. Никол член 8.А
4. Яна член 8.А
5. Алев член 8.Б
6. Маргарита член 8.Б
7. Анна-Мария член 9.А
8. Мария член 9.А
9. Полет член 9.А
10. Давид член 9.Б
11. Добрин член 9.Б
12. Кристиян-Никола член 9.Б
13. Маргарита член 9.Б
14. Методи член 9.Б
15. Стефан член 9.Б
16. Симеон член 10.А
17. Борислава член 10.Б
18. Кристияна член 10.Б
19. Моника член 10.Б
20. Снежана член 10.Б
21. Катерина член 11.А
22. Дария член 11.А
23. Дияна член 12.А
24. Мария-Михаела член 12.А
25. Никола член 12.А

ДИРЕКТОР
д-р Иван Капурдов

ЗАМ. ДИРЕКТОР (Детска градина): 
Даниела  Бошнакова

ЗАМ. ДИРЕКТОР (УТД):
Живко Желязков

ЗАМ. ДИРЕКТОР (1 - 4 клас):
Биляна Иванова

ЗАМ. ДИРЕКТОР (5 - 12 клас): 
Александър Иванов

ЗАМ. ДИРЕКТОР (АСД):
инж. Иван Антов

 

НУКК - ГОРНА БАНЯ
Адрес: София 1614, кв. Горна баня, ул."Вечерница" 21
Email: info-2902701@edu.mon.bg
IBAN: УН на НУКК - Горна баня
IBAN BG 24 CREX 9260 1010 0089 05
BIC CREXBGSF

ТЕЛЕФОНИ:
+ 359 2 957 86 74
+ 359 2 957 86 78
+ 359 2 957 86 84