Конспекти ІІ клас

  1. Български език и литература - Общообразователна подготовка

  2. Чужд език - английски - Общообразователна подготовка

  3. Математика - Общообразователна подготовка

  4. Родинознание - Общообразователна подготовка

  5. Музика - Общообразователна подготовка 

  6. Изобразително изкуство - Общообразователна подготовка

  7. Технологии и предприемачество - Общообразователна подготовка

  8. Физическо възпитание и спорт - Общообразователна подготовка

  9. Български език и литература - Разширена подготовка

  10. Хореография - Разширена подготовка