Записване на приетите ученици на първо класиране за 8 клас

Уважаеми родители!

Записването на приетите на първо класиране ученици за 8-ми клас ще се извърши 

от 09.07.2024 г. до 11.07.2024 г. (вкл.) от 8:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 16:00 ч. 

В деловодството на училището.