Родителски срещи на ученици

Уважаеми родители, родителски срещи ще се проведат, както следва:

За I - IV клас

12. март 2024 г. /вторник/ - 16:00 ч. присъствено в Комплекса

09. май 2024 г. /четвъртък/ - 16:00 ч. присъствено в Комплекса

За V - VII клас

13. март 2024 г. /сряда/ - 16:00 ч присъствено в Комплекса

07. май 2024 г. /вторник/ - 16:00 ч присъствено в Комплекса

За VIII - XII клас

14. март 2024 г. /четвъртък/ - 16:00 ч онлайн през MS Teams

08. май 2024 г. /сряда/- 16:00 ч  онлайн през MS Teams

 

 

Графикът ще бъде изпратен и от класните ръководители.