Родителски срещи за детската градина

Уважаеми родители, родителски срещи за месеците март, май и юни ще се проведат в сградата на градината, както следва:

на 20 март 2024 г. /сряда/ - за 1а, 2б и 3а групи

на 21 март 2024 г. /четвъртък/ - за 1б, 2а, и 3б групи

на 15 май 2024 г. /сряда/ - за 1б, 2б и 3б групи

на 16 май 2024 г. /четвъртък/ - за 1а, 2а, и 3а групи

на 05 юни 2024 г. /вторник - за 1б, 2б и 3б групи

на 06 юни 2024 г. /сряда/ - за 1а, 2а, и 3а групи

 

Начало - 15:45ч. присъствено