Информация за родителите на кандидати за детска градина

Уведомяваме родителите на кандидатите за детската градина на НУКК, че съгласно заповед на директора РД13/757 от 05.06.2024 г. се обявява 1 свободно място за втора група на детската градина за учебната 2024/2025 година.

Свободни места за трета група на детската градина за учебната 2024/2025 година няма!

Заявления за кандидатстване ще се приемат в деловодството от 06.06. до 12.06.2024 г. /в работни дни/ от 8:30 до 13:00 и от 13:30 до 16:00 ч. 

Заявление за кандидатстване можете да изтеглите ТУК

График за изпитване на одобрените кандидати можете да изтеглите ТУК. Самият изпит ще се проведе на 20.06.2024 г. с начален час 8:30 ч. 

в сградата на детската градина. Родителят на всеки кандидат трябва да носи бележката с входящия номер дадена им от деловодството при подаване на документите.

Родителите/настойниците да бъдат с децата си в деня на изпита 10 минути преди определения график!

Резултатите ще бъдат публикувани на 26.06.2024 г. след 14:00 ч. на сайта на училишето.