Съвременност - следваща страница

Монументът "Камбаните" се намира на 14 км в източна посока от центъра на София, в подножието на Витоша.

Децата от цялата планета вградиха в този уникален паметник своята вяра в доброто и светлия утрешен ден, без войни и насилие.

В деня на откриването, 25 август 1979 г., строителите поставят в основите на Монумента капсула с обръщение на децата към идните поколения. Думите гласят: "Деца на бъдещето, приемете нерушимия огнен зов на безсмъртието - Единство, Творчество, Красота".

Монументът е създаден по идея на Людмила Живкова. Изпълнението е на творчески колектив с ръководител: склупторът Крум Дамянов, арх. Благой Атанасов и Георги Генчев, склупторът Михаил Бенчен и инж. Антон Малеев.

Строителството е осъществено за 30 денонощия от строителната бригада на Никола Павлов.

Основният архитектурен акцент на този уникален паметник са четири вертикални пилона, високи по 37 м, ориентирани към четирите посоки на света и спираловидна композиция от два полуринга на различни нива с камбаните. В горния край на четирите пилона е оформена пространствена сфера, представляваща света. В нея спираловидно са разположени седем камбани, символ на седемте световни континента. Тези камбани, отлети през 1982 г. в бронзолеярната на Синодалния комплекс в София от Иван Костадинов, са с общо тегло 12 тона, като най-голямата е с тегло 3650 кг. Освен като символ, те са предназначени като акомпаниращи инструменти при концертни изпълнения на основните музикални камбани - 18 на брой, монтирани в основата на пилоните. Те са отлети през 1979 г. и са подбрани и настроени от проф. Добри Палиев.

Като втора спирала около основното тяло са оформени бетонните модулни рингове с диаметър 60 м. Над 95 камбани от различни страни и обществени организации са монтирани и полусфери на тези рингове.