Отчети

 

    Отчет към 31.03.2021 г.

    Начален бюджет за 2021 г.

    Отчет към 31.12.2020 г.

    Отчет към 30.09.2020 г.

    Отчет към 30.06.2020 г.

    Отчет към 31.03.2020 г. 

    Начален бюджет за 2020 г.

    Отчет към 31.12.2019 г.

    Отчет към 30.09.2019 г.

    Отчет към 30.06.2019 г.

     Отчет към 31.03.2019 г.

     Начален бюджет за 2019 г.

     Отчет към 31.12.2018 г.

     Отчет към 30.09.2018 г.

     Отчет към 30.06.2018 г.

     Отчет към 31.03.2018 г.

     Начален бюджет за 2018г.
                Отчет към 31.12.2017г.

Отчет към 30.09.2017г Отчет към 30.09.201 г.

Отчет към 30.06.2016г Отчет към 30.06.2017г.

Отчет към 30.06.2016г Отчет към 31.03.2017г.Отчет към 30.06.2016г Отчет за СЕС към 31.03.2017г.

Отчет към 30.06.2016г Отчет за 2016г.
Отчет към 30.06.2016г Отчет към 30.09.2016г.

Отчет към 30.06.2016г Отчет към 30.06.2016г.

Отчет към 30.06.2015г Отчет за 2015г.

Отчет към 30.06.2015г Отчет към 30.09.2015г.

Отчет към 30.06.2015г Отчет към 30.06.2015г.

Отчет към 31.03.2015г Отчет към 31.03.2015г.

Отчет за първото тримесечие – 2015г. Отчет за първото тримесечие – 2015г.

Отчет за 2014г Отчет за 2014г.

Отчет за първото шестмесечие - 2014г Отчет за първото шестмесечие - 2014г.

Отчет за първото тримесечие - 2014г Отчет за първото тримесечие - 2014г.

Баланс за 2013г. Баланс за 2013г.

Отчет за 2013г. Отчет за 2013г.

  

 Отчети на УННУКК

    Отчет за 2018 г.

    Отчет за 2017 г.

Отчет за 2013г.Отчет за 2016г.

Отчет за 2013г.Отчет за 2015г.

Отчет за 2013г.Отчет за 2014г.


 

 

Съобщения
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА КАНДИДАТИТЕ, ЗАВЪРШИЛИ 7 КЛАС В ДРУГО УЧИЛИЩЕ

  към 2 юли свободни места за осми клас за 2021/22 уч.г. в нукк н я м а
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА КАНДИДАТИТЕ, ЗАВЪРШИЛИ 1 - 6 КЛАС В друго училище

  уважаеми родители и ученици, за 2021/22 уч.г. свободни места н я м а
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е за кандидатите за втора и трета група на дг

  свободни места за втора и трета група на детската градина за учебната 2021/22 година няма
 • училищен учебен план 2020/2021 /първи-седми клас/

 • училищен учебен план 2020/2021 /осми-дванадесети клас/

Събития
Галерия