Събития
12.05.2016г. - изпращане на Випуск 2016

 

 

Фотография: Яна Войнова
 
Фотография: Яна Войнова
 
Фотография: Димитър Алексиев
 
Фотография: Димитър Алексиев
 
Фотография: Димитър Алексиев
 
 Фотография: Димитър Алексиев
 
 Фотография: Димитър Алексиев
 
Фотография: Димитър Алексиев
 
Фотография: Яна Войнова
 
Фотография: Яна Войнова
 
Фотография: Димитър Алексиев
 
 Фотография: Яна Войнова
 
Фотография: Димитър Алексиев
 
Фотография: Димитър Алексиев
 
Фотография: Яна Войнова
 
Фотография: Димитър Алексиев
 
Фотография: Димитър Алексиев
 
Фотография: Яна Войнова
 
Фотография: Димитър Алексиев
 
 Фотография: Яна Войнова
 
Фотография: Яна Войнова
 
Фотография: Яна Войнова
 
Фотография: Яна Войнова
 
Фотография: Светлана Кършибрадова
 
Фотография: Светлана Кършибрадова
 
Фотография: Светлана Кършибрадова
 
Фотография: Димитър Алексиев
 
Фотография: Димитър Алексиев
 
Фотография: Димитър Алексиев
 
Фотография: Димитър Алексиев
 
Фотография: Яна Войнова
 
 Фотография: Яна Войнова
 
Фотография: Светлана Кършибрадова
 
Фотография: Димитър Алексиев
 
Фотография: Димитър Алексиев
 
Фотография: Димитър Алексиев
 
Фотография: Димитър Алексиев
 
Фотография: Димитър Алексиев
 
Фотография: Димитър Алексиев
 
Фотография: Димитър Алексиев
 
Фотография: Димитър Алексиев
 
Фотография: Димитър Алексиев
 
Фотография: Димитър Алексиев
 
Фотография: Димитър Алексиев
 
Фотография: Яна ВойноваФотография: Димитър Алексиев
 
Фотография: Димитър Алексиев
 
Фотография: Димитър Алексиев
 
Фотография: Димитър Алексиев
 
Фотография: Димитър Алексиев
 
Фотография: Яна Войнова
 
Фотография: Яна Войнова
 
Фотография: Яна Войнова
 
Фотография: Димитър Алексиев
 

Събитието отразиха:

 

Димитър Алексиев,

Яна Войнова, 11"а" клас,

Светлана Кършибрадова

 


<< Назад
Съобщения
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА КАНДИДАТИТЕ, ЗАВЪРШИЛИ 7 КЛАС В ДРУГО УЧИЛИЩЕ

  към 2 юли свободни места за осми клас за 2021/22 уч.г. в нукк н я м а
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА КАНДИДАТИТЕ, ЗАВЪРШИЛИ 1 - 6 КЛАС В друго училище

  уважаеми родители и ученици, за 2021/22 уч.г. свободни места н я м а
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е за кандидатите за втора и трета група на дг

  свободни места за втора и трета група на детската градина за учебната 2021/22 година няма
 • училищен учебен план 2020/2021 /първи-седми клас/

 • училищен учебен план 2020/2021 /осми-дванадесети клас/

Галерия
Събития