Събития
20.02.2017г. - художествената галерия на НХА

посетиха учениците от 6"б" клас с преподаватели Румяна Боева и Даниела Ефремова.

 

 

Фотография: Даниела Ефремова

За четвърта поредна година ученици от НУКК посетиха ателието по скулптура на доц. д-р Стефан Хаджиев в НХА, където с голям интерес разгледаха изложените дипломни работи на студентите.

 

 

 
 
 
Фотография: Даниела Ефремова
 
 
Фотография: Даниела Ефремова
 
 
 
 Фотография: Даниела Ефремова
 
 Фотография: Даниела Ефремова

 

 Фотография: Даниела Ефремова
 
 Фотография: Даниела Ефремова
 
 Фотография: Даниела Ефремова
 
 Фотография: Даниела Ефремова
 
Фотография: Румяна Боева
 
Фотография: Даниела Ефремова  Фотография: Даниела Ефремова
 
 Фотография: Румяна Боева
 
Фотография: Румяна Боева    Фотография: Румяна Боева
 
 Фотография: Даниела Ефремова
 
 Фотография: Румяна Боева
 
 Фотография: Даниела Ефремова
 
 
 
 

 Събитието отразиха:

Румяна Боева

и Даниела Ефремова

 
 
 

 


<< Назад
Съобщения
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА КАНДИДАТИТЕ, ЗАВЪРШИЛИ 7 КЛАС В ДРУГО УЧИЛИЩЕ

  към 2 юли свободни места за осми клас за 2021/22 уч.г. в нукк н я м а
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА КАНДИДАТИТЕ, ЗАВЪРШИЛИ 1 - 6 КЛАС В друго училище

  уважаеми родители и ученици, за 2021/22 уч.г. свободни места н я м а
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е за кандидатите за втора и трета група на дг

  свободни места за втора и трета група на детската градина за учебната 2021/22 година няма
 • училищен учебен план 2020/2021 /първи-седми клас/

 • училищен учебен план 2020/2021 /осми-дванадесети клас/

Галерия
Събития