Събития
10.10.2017г. - Посещение на Националната библиотека "св.св.кирил и методий"

 

На 10.10.2017г. ученици от НУКК посетиха Националната библиотека "Св.Св.Кирил и Методий" - гр.София - най-стария културен институт в следосвобожденска България, с библиотечен фонд, наброяващ над 8 милиона библиотечни единици. 

 
 Фотография: Кристиан Ангелчев
В нея се съхраняват всички документи, публикувани в България
Фотография: Кристиан Ангелчев
На 11 август 1994г. е обявена за културен институт с национално значение
Видяхме Капсулата на времето - книгата "2060" - археология за тези, които ще я прочетат след години
Фотография: Кристиан Ангелчев
 

Убедихме се, че няма по-силно от думите, книгите, документите. Те са тези, които развиват света.

Събитието отразиха: Анета Нонева, Илонка Цонева, Таня Христова

 


<< Назад
Съобщения
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА КАНДИДАТИТЕ, ЗАВЪРШИЛИ 7 КЛАС В ДРУГО УЧИЛИЩЕ

  към 2 юли свободни места за осми клас за 2021/22 уч.г. в нукк н я м а
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА КАНДИДАТИТЕ, ЗАВЪРШИЛИ 1 - 6 КЛАС В друго училище

  уважаеми родители и ученици, за 2021/22 уч.г. свободни места н я м а
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е за кандидатите за втора и трета група на дг

  свободни места за втора и трета група на детската градина за учебната 2021/22 година няма
 • училищен учебен план 2020/2021 /първи-седми клас/

 • училищен учебен план 2020/2021 /осми-дванадесети клас/

Галерия
Събития