Събития
светли празници - великден 2018

   

 

 Алисия Милчева 5б клас - преподавател Румяна Боева

 

Андреа  Димитрова  4а клас - преподавател Даниела Ефремова

 

Александра Методиева 4а клас - преподавател Даниела Ефремова 

 

 Ина Добрева и Алисия Милчева  5б клас - преподавател Диана Карталска

 

Борис Ценков 2б клас - преподавател Диана Карталска

 

 
Събитието отрази Даниела Ефремова
 
 
 

 


<< Назад
Съобщения
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА КАНДИДАТИТЕ, ЗАВЪРШИЛИ 7 КЛАС В ДРУГО УЧИЛИЩЕ

  към 2 юли свободни места за осми клас за 2021/22 уч.г. в нукк н я м а
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА КАНДИДАТИТЕ, ЗАВЪРШИЛИ 1 - 6 КЛАС В друго училище

  уважаеми родители и ученици, за 2021/22 уч.г. свободни места н я м а
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е за кандидатите за втора и трета група на дг

  свободни места за втора и трета група на детската градина за учебната 2021/22 година няма
 • училищен учебен план 2020/2021 /първи-седми клас/

 • училищен учебен план 2020/2021 /осми-дванадесети клас/

Галерия
Събития