Събития
тържества за края на 2020/21 учебна година

                                                    

        

За края на 2020/21 учебна година на 22 юни учениците от 2-те класове представиха на родителите си драматизации и песни по приказки и стихове на Джани Родари.

 

 
 
На 23 юни учениците от първите класове пяха и танцуваха, след което получиха първите си свидетелства за завършен клас. 
 
Г-жа Велянова поздрави малките ученици и им пожела лято, изпълнено с игри.  
 
Поздравления за учениците и учителите им! Весела ваканция! 
 

 

 


<< Назад
Съобщения
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА КАНДИДАТИТЕ, ЗАВЪРШИЛИ 7 КЛАС В ДРУГО УЧИЛИЩЕ

  към 2 юли свободни места за осми клас за 2021/22 уч.г. в нукк н я м а
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА КАНДИДАТИТЕ, ЗАВЪРШИЛИ 1 - 6 КЛАС В друго училище

  уважаеми родители и ученици, за 2021/22 уч.г. свободни места н я м а
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е за кандидатите за втора и трета група на дг

  свободни места за втора и трета група на детската градина за учебната 2021/22 година няма
 • училищен учебен план 2020/2021 /първи-седми клас/

 • училищен учебен план 2020/2021 /осми-дванадесети клас/

Галерия
Събития