Прием
 
 
 
 
 
 
 
 
Политика за защита на личните данни в НУКК
Съобщение за поверителност на личните данни информация за родители и ученици
 
  Наредба №1 за приемане и преместване на деца и ученици в училищата по култура
 
На 1 юни приключи записването на приетите кандидати за първа група на детската градина и първи клас.
 

заявление за записване  

          декларация

 

Родителски срещи за новоприетите деца и ученици в първа група на детската градина и първи клас за учебната 2021/22 година ще се проведат на 9.09.2021г. от 16:00ч.
 
 
СЕДМИ КЛАС
Приключи записването на кандидатите от седми клас на НУКК  в осми клас за 2021/22 уч.г.
 
 заявление за записване на ученици след седми клас
декларация за записване
 
 Родителска среща за новоприетите  ученици в осми клас за учебната 2021/22 година ще се проведе на 8.09.2021г. от 16:00ч.
 
Уведомяваме учениците, завършили 7 клас в други училища, че свободни места за осми клас след записването на класираните и приети ученици от НУКК  към 2 юли н я м а. 
 
 
 
 ДЕТСКА ГРАДИНА

Уведомяваме родителите, че за втора и трета група на детската градина за 2021/2022 учебна година свободни места  н я м а

 
 УЧИЛИЩЕ
Уведомяваме учениците,  завършили 1 - 6 клас в друго училище,  че за учебната 2021/22 година свободни места в НУКК н я м а 
 

 

 
Телефон за контакти между 8:30 и 14:00ч.
 02/9048265 

 

 

Сдружение „Училищно настоятелство на Национален учебен комплекс по култура – Горна баня” с авторски колектив от педагози и психолози издаде сборник с упражнения за деца в предучилищна възраст „Книга на бъдещия първокласник”. Книжката може да бъде закупена в книжарницата на комплекса.

 

Работно време на книжарницата: 8:30 - 13:00  13:30 - 16:30  часа от понеделник до петък

телефон за контакт - 0876 58 52 70

   

Ръководството на Учебния комплекс не препоръчва допълнителна частна подготовка от специалисти, незапознати със спецификата на учебното съдържание.          

 

 

 


 

 

 

 

Съобщения
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА КАНДИДАТИТЕ, ЗАВЪРШИЛИ 7 КЛАС В ДРУГО УЧИЛИЩЕ

  към 2 юли свободни места за осми клас за 2021/22 уч.г. в нукк н я м а
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА КАНДИДАТИТЕ, ЗАВЪРШИЛИ 1 - 6 КЛАС В друго училище

  уважаеми родители и ученици, за 2021/22 уч.г. свободни места н я м а
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е за кандидатите за втора и трета група на дг

  свободни места за втора и трета група на детската градина за учебната 2021/22 година няма
 • училищен учебен план 2020/2021 /първи-седми клас/

 • училищен учебен план 2020/2021 /осми-дванадесети клас/

Събития
Галерия