Учители

 
Методическо обединение
ДЕТСКА ГРАДИНА 22/23
Полина Ванкова
Росица Димитрова
Веселина Младенова
Джоана Маринова  отличие"Златен век"
Павлина Мирчева
Владислава Докова
Йорданка Илиева
Ася Тунчева
Мария Петрова
Антоанета Любенова
Рая Чатурведи
Галя Каменова
Даниела Каладжян музика
Дона Хадзопулу балет
Нина Вълчева хореография

 

Методическо обединение
НАЧАЛЕН КУРС  22/23

Мариана Павлова

Почетен знак "Цар Симеон Велики" сребърен- 2020 г.

Дианка Крушкина
Красимира Абаджиева

Стоянка Велкова

Отличие "Златен век" - 2021

Томислава Симеонова
Мариета Георгиева
Анна Найденова
Наталия Попова
Д-р Илияна Ермолина
Майя Георгиева
Нели Прахова
Биляна Иванова
Десислава Манова-Стоилова
Таня Йорданова-Минковскаинтереси матем., творчески писане - 3, 4 клас

 

Методическо обединение
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  22/23
Илияна Тотева
VIII а, VIIIб,IXа IX б X а, X б 
 

Славейко Даскалов

Отличие "Златен век" - 2021 г.

 XI а, XI б, XIIа,XIIб
  
Валя Иванова
VIа,VбI, VIIа  
ФУЧ дебати VII клас
класен ръководител  - VII а
Росица Талева
 V в, VIIб, VIIв
 класен ръководител  - Vв
 Мълвина Димитрова Vа, Vб, V г,  VI в 

 

Методическо обединение
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК   22/23
Марияна Кирова
 9 а,  10а, 11а, 11б, 12а, 12б
Поля Шабанска9б, 9а, 10б, 11а, 12а, 12б, 8а, 8б
 Виктория Петрова  1а, 1б, 1в,2а, 2б, 2в, 4а 
Грета Лазарова

 5в, 5г, 6а, 6б, 6в 

 класен ръководител  - Vг

Геновева Гетова 3а,3б, 3в, 4б, 4в, 4г
 Дади Ейнарссон5а, 5б, 7а, 7б, 7в, 10а  
  
  

 

Методическо обединение
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК   22/23
 Марко Кроза
италиански език - 8а, 8б, 10а
 

Антоанета Христова

Грамота за принос в столичното образование - 2022

италиански език - 8а,10б, 11а, 
 интереси - 4кл.
 Елеонора Манева
италиански език - 12а,12б, 9б   
класен ръководител -  12 б
 Светлана Илкова

италиански език-  8б, 12а,12б, 

 интереси - 2кл.


 
 Петър Симеонов
италиански език - 9а, 9б, 11а, 11б,  

 интереси - 4, 5 клас

класен ръководител - 9а

 

   

 Силвия Панайотова

Грамота за принос към столичното образование от МОН - 2019г.

италиански език -  8а, 10а, 11б 

класен ръководител - 10а

интереси - 3клас

  
  
Фернанда Лавалле
математика на италиански език - 9б, 10б, 11б, 12б
физика на италиански език - 12б, 11б, 10б, 9б
Мария-Тереза Де Пиери

9а, 11а

 Рита Червини  10а, 10б клас, интереси - 3 клас

 

Методическо обединение
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА  22/23
Светлана Кършибрадова
математика -7а, 8а, 8б, 10а, 10б, 11а
 класен ръководител - 8б
 Валентин Велев

 

информационни технологии - III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X 

Виктория Данева
математика - 5а, 5б, 5в, 9а, 9б
 
Снежина Милчева
математика -  6а,6б,6в, 7 б, 12а    
 
класен ръководител - 12а
 Ваня Величкова
информационни технологии -  III, IV  V  VI  VIІ, VIII, VIII IX  X   
 
 
 

 

Методическо обединение
ПРИРОДНИ НАУКИ   22/23
 Александър Иванов

химия  и опазване на околната среда - 12б  

заместник директор

Ралица Узунова             химия и опазване на околната среда - 8, 9, 10
 Евгения Стойновска
  (носител на отличие
  "Златен век" - 2015г.)

физика и астрономия - VII  VIII  IX  X   

химия - VII   XIб

  класен ръководител - IX б

 Д-р Иван Капурдов

Грамота и плакет от МК - 2009г.

Грамота за принос към столичното образование от РИО - София

биология и здравно образование - VIII а,  VIII б,  IX а,  IX б, 

X а,  X б, ХІ б, XII б

 

Димитрина Рангелова

човекът и природата -  V а, V б, V в, Vг,  VІ а,  VІ б, VI в  

биология и здравно образование -  VII а,  VII б,  VII в

 класен ръководител - VII в 

 

 

 

  

Методическо обединение
ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ   22/23

Марияна Манчева

 

 

 

 

 

Диана Андреева

 

 

Борис Данаилов

история и цивилизации  - Vа,Vб, Vв, Vг, VIа, VIб, VIв, VII а, VII б, VІI в

философски цикъл  -  IX а,  IX б , Х а,  Х б ,  

 XI а , XI б,   

класен ръководител -   VIа 

 

философски цикъл - 8а, 8б, 12а, 12б

 

 

история на изкуството - 9а, 10а, 11а, 12а 

 

 Илонка Цонева

носител на отличие "Златен век" - 2020г.

география и икономика - V а, V б, V в, V г, VI а, VI б,  VІ в,  VІІ а, VІІ б, VІІ в, VIII а, VIII б, IX а,  IX б,  X а,  X б

класен ръководител -   VII б 

 
Йордан Георгиев

 история и цивилизация - VIIIа, VIIIб, IXа, IXбXа, Xб, XIа,  XIIа

класен ръководител - XI б

 

 

 

Методическо обединение
ИЗОБРАЗИТЕЛНО И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО   22/23
 Даниела Ефремова

изобразително изкуство  -  2/б, 2в, 3в,  4а 

ТП  - Vа, Vб,  Vв, Vв,  VIа, VIб, VI в,VІI а , VII б,VІI в  приложно изкуство - интереси

 

д-р Десислава Данева

 изобразително изкуство  -  1б,1в, 2в 3а, 4а, 4в, 4г, 5г

ТП - 6а, 6б, 6в 

изобразително изкуство - интереси

 Румяна Боева

изобразително изкуство  - 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б, 4б

ТП - 7а, 7б, 7в 

кукли - интереси

 Христиан Маринов

изобразително изкуство  - 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в,8а, 8б, 9а, 9б, 10а, 10б  

 Светослава Асенова

 изобразително изкуство  -  1а, 2а, 3б, 3в,  6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в, 

изобразително изкуство - интереси

 

 

Методическо обединение
МУЗИКА   22/23
   
Мариела Костанцалиева

музика -  1а, 1б, 2а, 2б,3а,3б, 3в, 4а,  5в,5г, 6в, 7а, 7б, 7в 

пиано

Мария Георгиева

музика  -  I а, І б , І в, 3а, III в, 4а,  4в, 4г, 5б, 6а, 6в 

 

пиано, кл. ръководител - V б

Галя Хараламбиева

музика  -   2а, 2в, 3б, 4б, 5а,6, 7, 8, 9, 10кл. 

детски народен хор,  мъжки народен хор, хор на девойките

класен ръководител - 6б клас 

 

Методическо обединение
ХОРЕОГРАФИЯ   22/23
 Борислав Богданов   бални танци -  3, 4 клас
 Десислава Стоянова

бални танци - I ви, 2-ри, 4-ти, 5-ти, 6-ти, 7-ми  класове 

интереси - бални танци

 Иван Терзиев

  бални танци -  от I-ви , 2, 3, 5, 6, 7 класове 

 интереси - бални танци

 Нина Вълчева
  народни танци - ДГ,    1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в
 

 

  

Живко Желязков

носител на отличие "Златен век" - 2018г.

 

интереси народни танци - II  - V клас 

ансамбъл народни танци  - V клас 

 

 Радостина Костадинова

народни танци - 1в,2б,  от III-ти  до  VII-ми клас

интереси  II - V  клас, ансамбъл 5-12 клас

  класен ръководител - VI в

 Стоян Гайдов  народни танци - от  I ви до  VII-ми клас - корепетитор

 

Методическо обединение
ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ   22/23

 Матей Попов

Награда от МК - 2007г.

 1в,2а,3а, 5б,5в, 7в,  

отбор баскетбол 

 Д-р Иван Рогачев

1б,3б,4б,5г,6г,6в,7б  

отбор баскетбол 

 

Ивайло Костадинов

носител на отличие "Златен век" сребърен медал - 2018г.

2б,3в,4в,4г, 6а,8б,11а 

отбор футбол момчета V - XII клас

класен ръководител - 11а

 Таня Христова

8а,  9а, 9б, 10а, 11б, 12а, 12б

отбор тенис на маса 

класен ръководител - 8а 

 Ина Андонова

1а, 2в, 4а, 5а,  7а, 10б,


класен ръководител - V а

 

НАУЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   22/23

Николина Съзлайкова

носител на отличие "Златен век" - 2016г.

педагогически съветник
Искра Тончева педагогически съветник
Теменуга Стоянова педагогически съветник

Зоя Миткова

Отличник на Комитета за култура - 1986г.

 Грамота за принос от УН на НУКК - 21г.

 психолог - ДГ

Валентина Найденова

 Симона Малинова

Камелия Костадинова 

психолог - училище 

 

 

Съобщения
Събития