Отчети

 

    Баланс към 31.03.2023

    Отчет към 31.03.2023

    Баланс към 31.12.2022

    Отчет към 31.12.2022

    Баланс към 30.09.2022 г.

    Отчет към 30.09.2022 г.

    Баланс към 30.06.2022 г. 

    Отчет към 30.06.2022 г.

    Баланс към 31.03.2022 г.

    Отчет към 31.03.2022 г. 

    Баланс към 31.12.2021 г.

    Отчет към 31.12.2021 г.

    Баланс към 30.09.2021 г.

    Отчет към 30.09.2021 г.

    Баланс към 30.06.2021 г.

    Отчет към 30.06.2021 г.

    Отчет към 31.03.2021 г.

    Начален бюджет за 2021 г.

    Отчет към 31.12.2020 г.

    Отчет към 30.09.2020 г.

    Отчет към 30.06.2020 г.

    Отчет към 31.03.2020 г. 

    Начален бюджет за 2020 г.

    Отчет към 31.12.2019 г.

    Отчет към 30.09.2019 г.

    Отчет към 30.06.2019 г.

     Отчет към 31.03.2019 г.

     Начален бюджет за 2019 г.

     Отчет към 31.12.2018 г.

     Отчет към 30.09.2018 г.

     Отчет към 30.06.2018 г.

     Отчет към 31.03.2018 г.

     Начален бюджет за 2018г.
                Отчет към 31.12.2017г.

Отчет към 30.09.2017г Отчет към 30.09.201 г.

Отчет към 30.06.2016г Отчет към 30.06.2017г.

Отчет към 30.06.2016г Отчет към 31.03.2017г.Отчет към 30.06.2016г Отчет за СЕС към 31.03.2017г.

Отчет към 30.06.2016г Отчет за 2016г.
Отчет към 30.06.2016г Отчет към 30.09.2016г.

Отчет към 30.06.2016г Отчет към 30.06.2016г.

Отчет към 30.06.2015г Отчет за 2015г.

Отчет към 30.06.2015г Отчет към 30.09.2015г.

Отчет към 30.06.2015г Отчет към 30.06.2015г.

Отчет към 31.03.2015г Отчет към 31.03.2015г.

Отчет за първото тримесечие – 2015г. Отчет за първото тримесечие – 2015г.

Отчет за 2014г Отчет за 2014г.

Отчет за първото шестмесечие - 2014г Отчет за първото шестмесечие - 2014г.

Отчет за първото тримесечие - 2014г Отчет за първото тримесечие - 2014г.

Баланс за 2013г. Баланс за 2013г.

Отчет за 2013г. Отчет за 2013г.

  

 Отчети на УННУКК

    Отчет за 2018 г.

    Отчет за 2017 г.

Отчет за 2013г.Отчет за 2016г.

Отчет за 2013г.Отчет за 2015г.

Отчет за 2013г.Отчет за 2014г.


 

 

Съобщения
Събития