Управление

 

 

РЪКОВОДСТВО

 
              ДИРЕКТОР:  
           ВЕЛИЧКА  ВЕЛЯНОВА
                     
  •  Орден „CAVALIERE DI LAVORO”- 2004г. - отличие на  Република Италия за чужденци; 
  •   Орден „СТАРА ПЛАНИНА”  I  СТЕПЕН – 2005г.;
  •  Почетно звание „СЛЕДОВНИК НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ” – 2009г . от Върховния читалищен съвет;
  •   „ЗЛАТЕН ВЕК”  -  2013г.
  • Орден "Св.Св.Кирил и Методий" - огърлие - 2018г.
  • "ЗЛАТЕН ВЕК" -  огърлие - 2021г.
 
ЗАМ. ДИРЕКТОР
( ДГ): 
       
   
           ДАНИЕЛА  БОШНАКОВА
  
  • Грамота за принос в развитието на българската култура - 2012г. - от Министерството на културата

 
ЗАМ. ДИРЕКТОР
(1 - 4 клас):

 

    

ЖИВКО ЖЕЛЯЗКОВ

  •           "ЗЛАТЕН ВЕК" - 2018г.
ЗАМ. ДИРЕКТОР
(5 - 7 клас):

 
   
          ДИАНА АНДРЕЕВА

ЗАМ.ДИРЕКТОР

(8-12 клас)

          АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ  

ЗАМ. ДИРЕКТОР (АСД):
 
        инж.   ИВАН АНТОВ

 

 

 

 

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА НУКК

 

Сдружението организира училищния транспорт, съдейства за охраната и медицинското обслужване в комплекса, съдейства и подпомага създаването на контакти между членовете и съмишлениците си, създаването на контакти с местни и чуждестранни органи за обмяна на опит и информация, свързани с дейността на Националния учебен комплекс по култура, в това число развива и координира връзките на членовете си със сходни организации в чужбина, сформира съвместно и с членовете си обща позиция при разработването и обсъждането на проекти за нормативни актове, регулиращи проблемите на образованието и културата, подпомага подготовката и обучението на кадри за нуждите на Националния учебен комплекс по култура, подпомага ученици от Националния учебен комплекс по култура, организира и провежда конференции, семинари, симпозиуми и теми, свързани с дейността на Националния учебен комплекс по култура.

 

 

 

 Председател:  ДИМИТЪР ТОМОВ

 

 

Членове:

МИТРОПОЛИТ НИКОЛАЙ

ВЕЛИЧКА ВЕЛЯНОВА

ГЕОРГИ ИВАНОВ

ЦАНКА БОНЧЕВА

АЛЕКСИ КЕСЯКОВ

СПАС ПАНЧЕВ

РОСЕН ТОМОВ

НИКОЛАЙ БОЖИНОВ

ИВАН ПЕТКОВ

Проф. КИРИЛ ТОПАЛОВ

ДАРКО РЕЛУШКОСКИ

РУМЕН РАЛЧЕВ

ИВАН ТОДОРОВ

СТИЛИЯН ТЮТЮНДЖИЕВ

ЕКАТЕРИНА ПРАМАТАРОВА

МИХАИЛ БЕЛЧЕВ

ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ

БОЙКО АТАНАСОВ

КРАСИМИР СТЕФАНОВ

ИРИНА КОВАЧЕВА

Проф. НИКОЛАЙ ОВЧАРОВ

АНГЕЛ СИМЕОНОВ  

ИВАН АНТОНОВ

БОРИСЛАВ ТРИФОНОВ

МЕТОДИ АНДРЕЕВ

РУМЕН СТАТКОВ

ЕМИЛ ДИМИТРОВ

 

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ НА НУКК
 
          ПРЕДСЕДАТЕЛ:          ПЕТЪР САНТИРОВ          (юрист)
  
           ЧЛЕНОВE:

ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ(икономист)

ПЕТЪР МАТЕВ( Министерство на културата) 
НИКОЛЕТА ГЕОРГИН(юрист)
АЛЕКСАНДРА МАМАЛЕВА(финансист)
АНГЕЛИНА БОРИЗАНОВА(лекар)
ЗДРАВКО ДЕНЕВ(художник)
ИЗАБЕЛА ДИМИТРОВА(педагог)
Проф. ГЕРГАНА ПЕТКОВА(филолог)
ТЕОДОРА ТОПАЛОВА(икономист)

  
           РЕЗЕРВНИ
          ЧЛЕНОВЕ:

ИВАН ИГНАТОВ -финансист
ВИОЛЕТА ЯНКУЛОВА - икономист
МАГДАЛЕНА ИВАНОВА -психолог

ИВАН ВЪРБАНОВ - Министелство на културата

  
  

 

 

 

 

 

 

Съобщения
Събития
Галерия