Управление

 

 

РЪКОВОДСТВО

 
              ДИРЕКТОР:  
           Д-Р ИВАН КАПУРДОВ
                     

 

 
ЗАМ. ДИРЕКТОР
( ДГ): 
       
   
           ДАНИЕЛА  БОШНАКОВА
  
  • Грамота за принос в развитието на българската култура - 2012г. - от Министерството на културата

 
ЗАМ. ДИРЕКТОР
(1 - 4 клас):

 

    

ЖИВКО ЖЕЛЯЗКОВ

  •           "ЗЛАТЕН ВЕК" - 2018г.
ЗАМ. ДИРЕКТОР
(5 - 7 клас):

 
   
          ДИАНА АНДРЕЕВА

ЗАМ.ДИРЕКТОР

(8-12 клас)

          АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ  

ЗАМ. ДИРЕКТОР (АСД):
 
        инж.   ИВАН АНТОВ

 

 

 

 

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА НУКК

 

Сдружението организира училищния транспорт, съдейства за охраната и медицинското обслужване в комплекса, съдейства и подпомага създаването на контакти между членовете и съмишлениците си, създаването на контакти с местни и чуждестранни органи за обмяна на опит и информация, свързани с дейността на Националния учебен комплекс по култура, в това число развива и координира връзките на членовете си със сходни организации в чужбина, сформира съвместно и с членовете си обща позиция при разработването и обсъждането на проекти за нормативни актове, регулиращи проблемите на образованието и културата, подпомага подготовката и обучението на кадри за нуждите на Националния учебен комплекс по култура, подпомага ученици от Националния учебен комплекс по култура, организира и провежда конференции, семинари, симпозиуми и теми, свързани с дейността на Националния учебен комплекс по култура.

 

 

 

 Председател:  

 СПАС ПАНЧЕВ

 

Членове:

ЦАНКА БОНЧЕВА

ИВАН АНТОНОВ

МИТРОПОЛИТ НИКОЛАЙ

ГЕОРГИ ИВАНОВ

АЛЕКСИ КЕСЯКОВ

РОСЕН ТОМОВ

ВЕЛИЧКА ВЕЛЯНОВА

НИКОЛАЙ БОЖИНОВ

ИВАН ПЕТКОВ

РУМЕН РАЛЧЕВ

ИВАН ТОДОРОВ

СТИЛИЯН ТЮТЮНДЖИЕВ

ПРОФ. МИХАИЛ БЕЛЧЕВ

КРАСИМИР СТЕФАНОВ

ЕМИЛ ДИМИТРОВ

ПРОФ. КИРИЛ ТОПАЛОВ

ПРОФ. НИКОЛАЙ ОВЧАРОВ

БОЙКО АТАНАСОВ

МЕТОДИ АНДРЕЕВ

ДАРКО РЕЛУШКОСКИ

БОРИСЛАВ ТРИФОНОВ

РАДОСТИН РАДКОВ

АСЕН ИВАНОВ

ИРИНА КОВАЧЕВА

ТЕОДОР МИНЕВ

ЖЕЛЮ АСЕНОВ

 

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ НА НУКК
 
          ПРЕДСЕДАТЕЛ:          ПЕТЪР САНТИРОВ          (юрист)
  
           ЧЛЕНОВE:

ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ(икономист)

ПЕТЪР МАТЕВ( Министерство на културата) 
НИКОЛЕТА ГЕОРГИН(юрист)
АЛЕКСАНДРА МАМАЛЕВА(финансист)
АНГЕЛИНА БОРИЗАНОВА(лекар)
ЗДРАВКО ДЕНЕВ(художник)
ИЗАБЕЛА ДИМИТРОВА(педагог)
Проф. ГЕРГАНА ПЕТКОВА(филолог)
ТЕОДОРА ТОПАЛОВА(икономист)

  
           РЕЗЕРВНИ
          ЧЛЕНОВЕ:

ИВАН ИГНАТОВ -финансист
ВИОЛЕТА ЯНКУЛОВА - икономист
МАГДАЛЕНА ИВАНОВА -психолог

ИВАН ВЪРБАНОВ - Министерство на културата

  
  

 

 

 

 

 

 

Съобщения
Събития