Събития
03-11.04.2016г. - културен обмен между природонаучен лицей "Риги" (гр. Болоня) и НУКК,

представен от ученици от 10. и 11. клас с ръководели  Микеле Д’Агостино и Силвия Аспарухова.

 

В периода 03.04. – 11.04.2016г. се проведе първи етап от културен обмен между природонаучен лицей "Риги" – гр. Болоня и НУККЛИИЕК.
Сборна група ученици от 10 и 11 клас,  ръководени от г-н Микеле Д’Агостино и г-жа Силвия Аспарухова посетиха гр. Болоня.

Българските учениците бяха приети от семействата на техните италиански връстници. Присъстваха на часове по италиански език, латински език, математика, физика, история, география, философия.

Организирани бяха две еднодневни екскурзии до Венеция и Флоренция. Нашите възпитаници приложиха на практика познанията си по италиански език. Посетиха интересни забележителности и се запознаха с  природни красоти както в Болоня, така и във Венеция и Флоренция.

Децата създадоха вечни приятелства помежду си. Израснаха духовно благодарение на новите места, които видяха. Обогатиха културата и интелекта си.

Едно изключително, богато, уникално и полезно преживяване, което успя да мотивира още повече нашите учениците в изучаването на мелодичния италиански език.

Фотография: Силвия Аспарухова
Пиаца Маджоре – гр.Болоня
 
Фотография: Силвия Аспарухова
Българските и италианските участници в проекта
 
Фотография: Силвия Аспарухова
Базилика „Св.Петроний” - гр. Болоня
 
 Фотография: Силвия Аспарухова
 Светилище „Св. Лука” – гр. Болоня
 
 Фотография: Силвия Аспарухова
 Катедрала "Санта Мария дел фиоре" - Флоренция
 
Фотография: Силвия Аспарухова

Г-жа Патриция Монти – Директор Лицей „Риги”

 
 Фотография: Силвия Аспарухова

С произведението „Тракийска царица” (автор:  Румен Статков)

 
 Фотография: Силвия Аспарухова

С нашите италиански колеги: г-н Босколо и г-н Амато -  Флоренция

 
Фотография: Силвия Аспарухова

С г-н Паланте – преподавател по математика

 
  Събитието отрази: Силвия Аспарухова
 
 

 


<< Назад
Съобщения
 • училищен учебен план

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е за кандидатите за втора и трета група на дг

  свободни места за втора и трета група на детската градина за учебната 2020/21 година няма
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е за кандидатите за 2-7 клас

  в изпълнение на чл.6 от Наредба№1 на мк от 2016г., обявяваме, че свободни места в нукк за ученици, завършили 1-6 клас в друго училище, за учебната 2020/2021 г.
  н я м а
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е за родителска среща за новоприетите в първа група на дг

  Уведомяваме родителите на новоприетите деца в първа група на детската градина за учебната 2020/21 г., че родителска среща ще се проведе на 9 септември 2020г. от 15:30ч. в сградата на детската градина
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА НОВОПРИЕТИТЕ В ПЪРВи клас

  УВЕДОМЯВАМЕ РОДИТЕЛИТЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ПЪРВи клас ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 Г., ЧЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10 СЕПТЕМВРИ 2020Г. ОТ 16:00Ч. В учебния корпус
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е за новоприетите ученици в 8 клас
  родителска среща за родителите на новоприетите ученици в осми клас за 2020/21 учебна година ще се проведе на 10 септември 2020г. от 16:00ч. в учебния корпус
Галерия
Събития
 • 25.02.2010г. - НАГРАДА "ЗЛАТНА КНИГА"
  прочети повече
 • 25 юни - откриване на изложба

   на учениците от лятната занималня с ръководители  Карталска, Боева, Яхнаджиев

  прочети повече
 • 15 юни - раздаване на свидетелства на 4 клас
  прочети повече