Събития
27.03.2015г. - 3. място за Крис Желев от 11"а" клас

в международния конкурс за поезия "Centro Giovani e Poesia-Triuggio" и поощрителни награди за Калина Накова от 7"а" клас и Венеслав Лиловски от 12"б" клас!

Поздравления!

 

Фотография: Крис Желев
 

 


  Le tenebre nel sole  
 


  Мракът в слънцето


  Stanchezza, sete per la lberta -
  come se non appartenessi alla terra.
  Le bugie lacerano la mia anima,
  come se non esistesse l’amore.

  Le risa scorrono nelle lacrime,
  scivolano i giorni felici,
  impalidiscono i raggi del sole,
  nemmeno una fiamma nei miei occhi.

  Vorrei credere che tutto si sistemera,
  ma come se tutto volasse sottosopra.
  Il sole sorge con le tenebre,
  sono triste, stanco della lotta...

  Spicco il volo con le ali di sole,
  ma sprofondo nel buio,
  tocco le cime con il punto delle dita,
  ma la rotazione la speranza soffoca,
  non c’e un giorno di sole per me.

  Malgrado cio
  profondamente nell’anima,
  come nel cuore di un bambino,
  nasce una gioia nuova intima
  di dolcezza colorata.

 


 
  Умора, жажда за свобода,
  сякаш не принадлежа на тази земя,
  лъжите раздират  моята душа,
  сякаш не съществува любовта.

  Смехът потича в сълзи,
  изплъзват се щастливите дни,
  бледнеят слънчевите лъчи,
  ни една искра в моите очи.
 
  Бих искал да вярвам,
  че всичко ще се нареди,
  а то сякаш с главата надолу лети.
  Слънцето изгрява с мрака.

  Уморен съм от борбата,
  няма край тъгата.
  Докосвам с върха на пръстите си   върхове,
  но кръговрат души надеждата за мен,
  няма светъл ден.

  И все пак дълбоко в душата,
  като в сърце на дете,
  се ражда нова радост,
  сладост, изпълнена с цветове.

 

 
Фотография: Светлана Кършибрадова
 

 


<< Назад
Съобщения
 • инициатива на обществения съвет

  общественият съвет на нукк предлага да си направим камбана. за подробности виж раздел "събития"
 • Родителски срещи за детската градина - първи учебен срок

  месец септември
  12.09.2018 г. /сряда/ Iа, Iб гр.
  19.09.2018 г. /сряда/ ІІб, ІІІв гр.
  20.09.2018 г. /четвъртък/ ІІа, ІІІа, ІІІб гр.

  месец ноември
  06.11.2018 г. /вторник/ Іб, ІІб, ІІІб гр.
  07.11.2018 г. /сряда/ Іа, ІІа, ІІІа, ІІІв гр.

  месец декември
  04.12.2018 г. /вторник/ Іа, ІІа, ІІІа, ІІІв гр.
  05.12.2018 г. /сряда/ Іб, ІІб, ІІІб гр.

  месец януари
  08.01.2019 г. /вторник/ Іб, ІІб, ІІІб гр.
  09.01.2019 г. /сряда/ Іа, ІІа, ІІІа, ІІІв гр.
 • график на родителските срещи за първи учебен срок


  месец октомври
  23.10.2018г. /вторник/ - 1-4 клас
  24.10.2018г. /сряда/ - 5-7 клас
  25.10.2018г. /четвъртък/ - 8-12 клас

  месец януари
  08.01.2019г. /вторник/ - 1-4 клас
  09.01.2019г. /сряда/ - 5-7 клас
  10.01.2019г. /четвъртък/ - 8-12 клас

  начален час : 16:00ч.
 • Консултации с родители и ученици
 • за родителите

  ръководството на комплекса моли всички родители, които посрещат след училище децата си с лични автомобили, да ги приемат пред портала на учебния комплекс. пресичането на улицата от сами деца носи опасност от инциденти!
 • график на учебното време за 2018/2019 учебна година

  открива се на 17 септември /понеделник/
  графикът е определен със заповед № РД09-1708/29.08.2018 г.на министъра на образованието и науката, обявен в сайта на МОН
  1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната ваканция:
  01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. есенна
  22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. коледна
  05.02.2019 г. вкл. междусрочна
  30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас
  05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. пролетна за ХІI клас

  2. Неучебни дни
  21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ
  23.05.2019 г. – втори ДЗИ

  3. Дати за провеждане на НВО за VII клас и на ДИ за СПК
  06.06.2019 г. - Държавен изпит по теория за СПК
  17.06.2019 г. - НВО по БЕЛ
  19.06.2019 г. - НВО по математика
  21.06.2019 г. - НВО по чужд език (по желание на ученика)

  4. Начало на втория учебен срок
  06.02.2019 г. – I - ХІI клас

  5. Край на втория учебен срок
  15.05.2019 г. - ХІІ клас (13 учебни седмици)
  31.05.2019 г. - І - ІV клас (14 учебни седмици)
  14.06.2019 г. - V - VІ клас (16 учебни седмици)
  28.06.2019 г. - VII - ХІ клас (18 учебни седмици)
Галерия
Събития