Събития
07.03.2012г. – 6 НАГРАДи ОТ УЧЕНИЧЕСКИЯ КОНКУРС „УРЕДИ ЗА КАБИНЕТА ПО ФИЗИКА”

 

организиран от Съюза на физиците в България, проведен в СУ "Св. Климент Охридски"


        За трета поредна година наши ученици с ръководител Евгения Стойновска бяха отличени в конкурса.
 
 
Категория „Демонстрационни и лабораторни пособия
и уреди за кабинетите по физика” 
     


Антоанета Иванова
и Лина Йотова

7в клас
(прогимназиален курс)
за „Опитна електрическа схема”   ll място
     
Мария Пеева и Мария Грозева 9б клас
(гимназиален курс)
за „Динамо-мотор”  ll място
     
Йоана Василева9а клас
(гимназиален курс)
за „Електромоторче” ll място
     
Емил Зарев9б клас
(гимназиален курс)
за „Еднополюсен мотор” lll място
     
Стефан Цветков11б клас
(гимназиален курс)
за „Черна дупка-деформация на пространството”  lll място
     
   
Категория „Компютърни програми за обучението
по физика” 
Дана - Мари Таракчиева  9а клас
(гимназиален курс)
 за презентацията
"Топлинни машини"
 
 
 

С малка част от участниците:

Фотография: Евгения Стойновска 
 
 

Пред уредите, готови за въпросите на жури и на публика:

 Фотография: Евгения Стойновска
 

Още участници:

 Фотография: Евгения Стойновска
 

Ако не знаете нещо за електрическите вериги – питайте!
(Това се оказа и проект с престижно 2-ро място!)

 
Фотография: Евгения Стойновска 
   
 „Нашият проект е най-страхотния! Мечът на Джедаите” –
бяха убедени двама от участниците! Но не им отстъпваха и проектите „Стробоскопичната снимка”, „Електролиза”, „Еднополюсния мотор”  "Постояннотоковата верига” (на снимката)
 
 Фотография: Евгения Стойновска
 
В обсъждане на принципа му на действие, заедно с проф. Мишонов:
 
 Фотография: Евгения Стойновска
 
 Неуморните участници обясняват и споделят своите открития и знания:
 
 Фотография: Евгения Стойновска
 
 А сега – обяснение и на членове на комисията!
 
 Фотография: Евгения Стойновска
 
 „Всичко е чудесно, но…наистина ли работи?”
 
Фотография: Евгения Стойновска
 
Едва дочакахме времето за награди…Но си заслужаваше!
 
Фотография: Евгения Стойновска
 
Още наградени:
 
Фотография: Евгения Стойновска
 

 


 
Събитието отрази: Евгения Стойновска       

 


<< Назад
Съобщения
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е за кандидатите за 8 клас, завършили 7 клас в нукк
  уведомяваме учениците, кандидатствали за 8 клас на нукк, че класиране по бал ще бъде обявено на 2 юли след 9:30ч. на сградата на училището и в интернет страницата, част "прием".
  подробности - в част "прием"
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА 8 КЛАС, ЗАВЪРШИЛИ 7 КЛАС В НУКК - 2.7.20г.
  класираните и приети ученици трябва да се запишат до 8 юли включително в деловодството на комплекса. приемно време - 8:30 - 12:30ч.
  документи за записване - в част "прием"
 • училищен учебен план

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е за кандидатите за втора и трета група на дг

  свободни места за втора и трета група на детската градина за учебната 2020/21 година няма
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е за кандидатите за 2-7 клас

  в изпълнение на чл.6 от Наредба№1 на мк от 2016г., обявяваме, че свободни места в нукк за ученици, завършили 1-6 клас в друго училище, за учебната 2020/2021 г.
  н я м а
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е за родителска среща за новоприетите в първа група на дг

  Уведомяваме родителите на новоприетите деца в първа група на детската градина за учебната 2020/21 г., че родителска среща ще се проведе на 9 септември 2020г. от 15:30ч. в сградата на детската градина
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА НОВОПРИЕТИТЕ В ПЪРВи клас

  УВЕДОМЯВАМЕ РОДИТЕЛИТЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ПЪРВи клас ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 Г., ЧЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10 СЕПТЕМВРИ 2020Г. ОТ 16:00Ч. В учебния корпус
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е за новоприетите ученици в 8 клас
  родителска среща за родителите на новоприетите ученици в осми клас за 2020/21 учебна година ще се проведе на 10 септември 2020г. от 16:00ч. в учебния корпус
Галерия
Събития
 • 25.02.2010г. - НАГРАДА "ЗЛАТНА КНИГА"
  прочети повече
 • 25 юни - откриване на изложба

   на учениците от лятната занималня с ръководители  Карталска, Боева, Яхнаджиев

  прочети повече
 • 15 юни - раздаване на свидетелства на 4 клас
  прочети повече