Събития
м.10-12.2012г. - Достойни за подражание

ученици от 2 "а", 5"а,"6"а", 6"б" и 7"б" класове

 

11.10.12г.

 

Александър Неделчев и Теодор Илиев  от 5"а" клас намират
пред входа на учебния корпус черно портмоне с близо 200 лв. и
веднага го предават на охраната.

Притежателката Виктория от 7"а" клас  горещо им благодари!

 

15.10.12г.

 

Атина Иванова, Кристина Видолова, Филиз Емин, Милуш Георгиев и Паола Маравиля от 6"б" клас намират пред кабинета по изобразително
изкуство банкнота от 50 лв. Отново благодарение на охраната в лицето на
чичо Румен (както всички ученици го наричат) притежателката
е установена.

Илина от 7"в" клас искрено благодари на шестокласниците!

 

м.10.12г.

  

Анжела Иванова и Ивана Стоянова от 2"а" клас намириха сребърна верижка с кръстче. Тя вече е при притежателката си от 1"б" клас благодарение на двете момичета!

 

07.12.12г.

 

Емир Дал и Георги Едрев от 6"а" клас предават намерени пари в коридора.

 

 

 

През миналата учебна година банкнота от 100 лв. намериха
и предадоха Петко Русчев и Николай Аврамов от настоящия 7"б" клас.

 

 


<< Назад
Съобщения
 • училищен учебен план

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е за кандидатите за втора и трета група на дг

  свободни места за втора и трета група на детската градина за учебната 2020/21 година няма
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е за кандидатите за 2-7 клас

  в изпълнение на чл.6 от Наредба№1 на мк от 2016г., обявяваме, че свободни места в нукк за ученици, завършили 1-6 клас в друго училище, за учебната 2020/2021 г.
  н я м а
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е за родителска среща за новоприетите в първа група на дг

  Уведомяваме родителите на новоприетите деца в първа група на детската градина за учебната 2020/21 г., че родителска среща ще се проведе на 9 септември 2020г. от 15:30ч. в сградата на детската градина
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА НОВОПРИЕТИТЕ В ПЪРВи клас

  УВЕДОМЯВАМЕ РОДИТЕЛИТЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ПЪРВи клас ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 Г., ЧЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10 СЕПТЕМВРИ 2020Г. ОТ 16:00Ч. В учебния корпус
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е за новоприетите ученици в 8 клас
  родителска среща за родителите на новоприетите ученици в осми клас за 2020/21 учебна година ще се проведе на 10 септември 2020г. от 16:00ч. в учебния корпус
Галерия
Събития
 • 25.02.2010г. - НАГРАДА "ЗЛАТНА КНИГА"
  прочети повече
 • 25 юни - откриване на изложба

   на учениците от лятната занималня с ръководители  Карталска, Боева, Яхнаджиев

  прочети повече
 • 15 юни - раздаване на свидетелства на 4 клас
  прочети повече