Събития
25.10.20110г. - водноелектрически централи по поречието на р. Искър

посетени от 10.б клас с ръководители Евгения Стойновска и Франческо Меннуни

 

       
    На 25 октомври 2011 година ученици от 10б клас на Италианския лицей посетихме въведената в експлоатация МВЕЦ  „Лакатник” и строящата се МВЕЦ „Церово”. Централите са част от проекта „Среден Искър” , предвиждащ изграждането на девет малки водноелектрически централи по поречието на р. Искър.
    Първият посетен обект беше МВЕЦ „Церово” , където се предвижда тестването на работата и влиянието на централата върху околната среда да се извърши след около месец-месец и половина. Видяхме финалните етапи от строежа на централата от руслов тип - изключително екологична, защото водата не се отклонява и няма засушаване на площи.
    След това разгледахме вече работещата МВЕЦ „Лакатник” , където единият от двамата оператори на напълно автоматизираната централа ни разказа начина ѝ на функциониране и ни показа отблизо апаратурата и генератора. В близост до централата се намира и така нареченият рибен проход , осигуряващ свободното преминаване на рибите по реката. Когато дебитът на речните води е малък , централата не работи и водите преминават над дигата и през рибния проход.
    Разбрахме смисъла от използването на електроенергия , произведена от водно-енергийни източници – възобновяем енергиен източник , който не отделя парникови газове – запазването на околната среда и подобряването на качеството ѝ.
 

 
 А ето ни и нас:  
 
 
 
 
При апаратурата:  
 
 
 
 
 При генератора на МВЕЦ "Лакатник":  
 
 
 
 
  Рибният проход - мястото за риболовен туризъм:  
 
 
 
 Събитието отрази:  
 Йоанна Джидрова - 10. б клас 
 


<< Назад
Съобщения
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е за родителска среща за новоприетите в първа група на дг

  Уведомяваме родителите на новоприетите деца в първа група на детската градина за учебната 2020/21 г., че родителска среща ще се проведе на 9 септември 2020г. от 15:30ч. в сградата на детската градина
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА НОВОПРИЕТИТЕ В ПЪРВи клас

  УВЕДОМЯВАМЕ РОДИТЕЛИТЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ПЪРВи клас ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 Г., ЧЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10 СЕПТЕМВРИ 2020Г. ОТ 16:00Ч. В учебния корпус
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е за новоприетите ученици в 8 клас
  родителска среща за родителите на новоприетите ученици в осми клас за 2020/21 учебна година ще се проведе на 10 септември 2020г. от 16:00ч. в учебния корпус
Галерия
Събития
 • 25.02.2010г. - НАГРАДА "ЗЛАТНА КНИГА"
  прочети повече
 • 25 юни - откриване на изложба

   на учениците от лятната занималня с ръководители  Карталска, Боева, Яхнаджиев

  прочети повече
 • 15 юни - раздаване на свидетелства на 4 клас
  прочети повече