Събития
play
29.04.2010г. - концерт от творби на шопен

 

 в изпълнение на Савелина Кънчева слушаха учениците от 4-ти клас.
2010-та - Година на Фредерик Шопен
 
            „Варшавянин по рождение, поляк по сърце, но гражданин на света по силата на своя талант”
 
    В  чест на един от най-великите пианисти и творци в историята на клавирната музика, в цяла Европа се организират фестивали, конгреси и концерти.
    В часовете по музика учениците от 4-ти клас слушаха концерт от негови творби в изпълнение на Савелина Кънчева, организиран и представен от Мариела Костанцалиева.
 
1.      Скерцото противно на името си, което означава „шега” е творба, в която се преплитат драматичното и лиричното. То е пълно с постоянни промени и внезапни контрасти. В 10-ина минути са събрани всички чувства, мисли и мечти, които могат да вълнуват едно човешко същество. Шопен е първият композитор, който издига скерцото до самостоятелно произведение. Дотогава то е било част от соната или симфония.
            Шопен казва за началото на Скерцо №2: Трябва да звучи като въпрос и този  въпрос е ключът към цялата пиеса. Заради трагичния характер на музиката,       нарича скерцото „Къщата на мъртвите”...
Скерцо №2
 
2.      Създател на ноктюрното е ирландският пианист и композитор Джон Филд. Шопеновите ноктюрни са пиеси на нощта и мечтата, изпълнени с лунна светлина и романтика. Те напомнят за човешкия глас. Поетичният свят на Шопен се откроява в тези ранни творби, композирани в Полша. В ноктюрните най-пълно се разкрива мелодичното богатство на Шопен и способността му да изразява чрез музика нежност, копнеж и носталгия по особено въздействащ начин.
Ноктюрно №2
 
 
3.      Знаете ли какво е полонеза? На полски  polonez, на италиански – polacca, а на френски „полонеза” - означава „полски”. Полонезата е елегантен аристократичен танц в размер ¾ по подобие на народната мазурка. Полонезите пресъздават героичния дух от миналото на Полша, затова сравнени с мазурките са много по-мащабни и наситени с ярки контрасти.
Полонеза без опус „Младежка”
 
4.      Мазурката (или mazurek на полски), идва от името на областта Мазурия. Полски народен танц в живо темпо, който се счита за Национален химн на Полша. Такива пиеси са писали и други полски композитори - Виенявски и Шимановски. Но мазурката при Шопен обединява 3 народни танца – мазурек, куйявак и оберек. Именно мазурките и полонезите са визитната картичка на Шопен.
Шуман казва: „В простите мелодии на неговите мазурки се крие опасен враг. Композициите на Шопен са оръдия прикрити с цветя.”
Мазурка оп. 63 №3
 
5.      Емпромтю е инструментална виртуозна пиеса за пиано с импровизационен характер, която е съчинена без предварителна подготовка – на един дъх. Шопен е написал три импромптюта, които се изпълняват рядко днес. Фантазия – емпромптю е сред най-популярните композиции на Шопен. Прочута е темата в средната част като пример за абсолютна красота.
Фантазия – емпромптю оп. 66
 
 
6.      Най-популярните композиции любими и за публиката са валсовете на Шопен. Те са изпълнени с неповторима елегантност, изящна грация и брилянтен блясък. 18-те валса могат да се разделят на 2 групи: жив, виртуозен тип, като „Голям брилянтен валс” и лирични, меланхолични композиции в по-бавно темпо.
            Знаменития до-диез минорен валс се отличава с изящество и   прозрачност. Той е бижу,  докоснато от меланхолична тъга.         
Валс оп. 64 №2
 
7.      Балада -  нов жанр създаден от Шопен, който е бил повлиян от баладите на полския поет Адам Мицкевич. Дотогава са били само песенни творби. Баладите по правило са изпълнени с фантастични и драматични настроения.
                        Балада №2 започва с изключително красивата мелодия напомняща      на оперна ария. Тя достига до нас сякаш от далечни времена и напомня за      средновековните балади...
Балада №2

<< Назад
Съобщения
 • график родителски срещи в детската градина

  месец септември

  09.09.2019 г. /понеделник/ Iа, Iб гр.
  19.09.2019 г. /четвъртък/ IIа, ІІб, ІІІа IIIб гр.

  месец ноември

  05.11.2019 г. /вторник/ Іб, ІІб, ІІІа гр.
  06.11.2019 г. /сряда/ Іа, ІІа, ІІІб гр.

  месец декември

  04.12.2019 г. /сряда/ Іб, ІІб, ІІІа гр.
  05.12.2019 г. /четвъртък/ Іа, ІІа, ІІІб гр.

  месец януари

  08.01.2019 г. /сряда/ Іб, ІІб, ІІІа гр.
  09.01.2019 г. /четвъртък/ Іа, ІІа, ІІІб гр.

  начален час на родителските срещи - 15:45 ч.
 • родителски срещи за първи учебен срок 2019/2020 уч.г.

  22.10.2019г. – I – IV клас
  23.10.2019г. – V – VII клас
  24.10.2019г. – VIII – XII клас

  14.01.2020г. – I – IV клас
  15.01.2020г. – V – VII клас
  16.01.2020г. – VIII – XII клас

  начален час - 16:00ч.
 • Консултации с родители и ученици за първи учебен срок
 • график на класни и контролни работи за първи срок 2019/20 уч.г.
 • на вниманието на родителите


  уважаеми родители, съгласно изискванията на столична регионална здравна инспекция и в изпълнение на Писмо руо1-24627 от 22.08.2019г., ви информираме за необходимостта от активно съдействие по събиране на информация за имунизационното състояние на децата, както и носенето на лична отговорност за физическото предоставяне на същата от общо практикуващия лекар /опл/ до медицинския специалист в детската градина и училището.

  задължителни имунизации:

  на 7 години - проба манту
  на 11 години - проба манту
  на 12 години:
  I - тетанус и дифтерия
  II - морбили, паротит, рубеола
  на 17 години - тетанус, дифтерия
 • календар за 2019/2020 учебна година /съгласно заповед на министъра на образованието и науката №рд09-2148/27.08.2019г.

  Първи учебен срок

  16.09.2019 г. – 04.02.2020 г. (I – XII клас)

  Втори учебен срок

  За учениците от I – III клас: 06.02.2020 г. – 29.05.2020 г.

  За учениците от IV – VІ клас: 06.02.2020 г. – 16.06.2020 г.

  За учениците от V – VІ клас: 06.02.2020 г. – 30.06.2020 г. (за паралелки в спортни училища)

  За учениците от VII – ХІ клас: 06.02.2020 г. – 30.06.2020 г.

  За учениците от XII: 06.02.2020 г. – 14.05.2020 г.

  Ваканции

  01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна ваканция

  21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна ваканция

  05.02.2020 г. – междусрочна ваканция

  11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна ваканция (I – XI клас)

  16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна ваканция (XII клас)

  Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) след XII клас

  20.05.2020 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по Български език и литература

  22.05.2020 г. – втори Държавен зрелостен изпит (ДЗИ)

  Национално външно оценяване след VII клас

  09.06.2020 г. – НВО по Български език и литература

  11.06.2020 г. – НВО по Математика

  17.06.2020 г. – Чужд език (по желание на ученика)

  Национално външно оценяване след IV клас

  27.05.2020 г. – НВО по Български език и литература

  28.05.2020 г. – НВО по Математика

  Национално външно оценяване след X клас

  09.06.2020 г. – НВО по Български език и литература

  11.06.2020 г. – НВО по Математика

  17.06.2020 г. – Чужд език (по желание на ученика)

  15 – 19.06.2020 г. – Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика)
Галерия
Събития