Събития
play
13 – 14.11.2010г. - баскетболен турнир за купа "3-ти март"

 

Резултати от

І-ви етап на баскетболния турнир за купа "3-ти март"

 1 - 2 клас

Треньор: Иван Рогачев

  

 

 НУКК - 119 СОУ

4 : 8

 НУКК - 35 СОУ    5 : 4 

  3 - 4 клас

Треньор: Иван Рогачев

 

  

  НУКК - 105 СОУ 26 : 11
  НУКК - 150 СОУ17 : 4
 

5 - 6 клас момичета

Треньор: Иван Рогачев

   
 НУКК - 17 СОУ27 : 9
 НУКК - 150 СОУ53 :14
 

5 - 6 клас момчета

Треньор: Иван Рогачев

   
  НУКК - 137 СОУ47 : 7
  НУКК - 104 СОУ37 : 8  
  НУКК - 35 СОУ14 : 51 
 
Фотограф: Милена Михайлова
 
Фотограф: Милена Михайлова
 
Фотограф: Милена Михайлова
 
Фотограф: Милена Михайлова
 
Фотограф: Милена Михайлова
 
 Фотограф: Милена Михайлова
 
Фотограф: Милена Михайлова
 
Фотограф: Милена Михайлова
 
Фотограф: Милена Михайлова
 
Фотограф: Милена Михайлова
 
Фотограф: Милена Михайлова
 
Фотограф: Милена Михайлова
 
 
    Фотография: Илияна Маринова
    
  Фотография: Илияна Маринова
   
 Фотография: Илияна Маринова
 
Фотография: Илияна Маринова
 
Фотография: Илияна Маринова
 
Фотография: Илияна Маринова

 


<< Назад
Съобщения
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е за родителска среща за новоприетите в първа група на дг

  Уведомяваме родителите на новоприетите деца в първа група на детската градина за учебната 2020/21 г., че родителска среща ще се проведе на 9 септември 2020г. от 15:30ч. в сградата на детската градина
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА НОВОПРИЕТИТЕ В ПЪРВи клас

  УВЕДОМЯВАМЕ РОДИТЕЛИТЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ПЪРВи клас ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 Г., ЧЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10 СЕПТЕМВРИ 2020Г. ОТ 16:00Ч. В учебния корпус
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е за новоприетите ученици в 8 клас
  родителска среща за родителите на новоприетите ученици в осми клас за 2020/21 учебна година ще се проведе на 10 септември 2020г. от 16:00ч. в учебния корпус
Галерия
Събития
 • 25.02.2010г. - НАГРАДА "ЗЛАТНА КНИГА"
  прочети повече
 • 25 юни - откриване на изложба

   на учениците от лятната занималня с ръководители  Карталска, Боева, Яхнаджиев

  прочети повече
 • 15 юни - раздаване на свидетелства на 4 клас
  прочети повече