Събития
play
13 – 14.11.2010г. - баскетболен турнир за купа "3-ти март"

 

Резултати от

І-ви етап на баскетболния турнир за купа "3-ти март"

 1 - 2 клас

Треньор: Иван Рогачев

  

 

 НУКК - 119 СОУ

4 : 8

 НУКК - 35 СОУ    5 : 4 

  3 - 4 клас

Треньор: Иван Рогачев

 

  

  НУКК - 105 СОУ 26 : 11
  НУКК - 150 СОУ17 : 4
 

5 - 6 клас момичета

Треньор: Иван Рогачев

   
 НУКК - 17 СОУ27 : 9
 НУКК - 150 СОУ53 :14
 

5 - 6 клас момчета

Треньор: Иван Рогачев

   
  НУКК - 137 СОУ47 : 7
  НУКК - 104 СОУ37 : 8  
  НУКК - 35 СОУ14 : 51 
 
Фотограф: Милена Михайлова
 
Фотограф: Милена Михайлова
 
Фотограф: Милена Михайлова
 
Фотограф: Милена Михайлова
 
Фотограф: Милена Михайлова
 
 Фотограф: Милена Михайлова
 
Фотограф: Милена Михайлова
 
Фотограф: Милена Михайлова
 
Фотограф: Милена Михайлова
 
Фотограф: Милена Михайлова
 
Фотограф: Милена Михайлова
 
Фотограф: Милена Михайлова
 
 
    Фотография: Илияна Маринова
    
  Фотография: Илияна Маринова
   
 Фотография: Илияна Маринова
 
Фотография: Илияна Маринова
 
Фотография: Илияна Маринова
 
Фотография: Илияна Маринова

 


<< Назад
Съобщения
 • график на учебното време за 2018/2019 учебна година

  открива се на 17 септември /понеделник/
  графикът е определен със заповед № РД09-1708/29.08.2018 г.на министъра на образованието и науката, обявен в сайта на МОН
  1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната ваканция:
  01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. есенна
  22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. коледна
  05.02.2019 г. вкл. междусрочна
  30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас
  05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. пролетна за ХІI клас

  2. Неучебни дни
  21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ
  23.05.2019 г. – втори ДЗИ

  3. Дати за провеждане на НВО за VII клас и на ДИ за СПК
  06.06.2019 г. - Държавен изпит по теория за СПК
  17.06.2019 г. - НВО по БЕЛ
  19.06.2019 г. - НВО по математика
  21.06.2019 г. - НВО по чужд език (по желание на ученика)

  4. Начало на втория учебен срок
  06.02.2019 г. – I - ХІI клас

  5. Край на втория учебен срок
  15.05.2019 г. - ХІІ клас (13 учебни седмици)
  31.05.2019 г. - І - ІV клас (14 учебни седмици)
  14.06.2019 г. - V - VІ клас (16 учебни седмици)
  28.06.2019 г. - VII - ХІ клас (18 учебни седмици)
Галерия
Събития
 • 25.02.2010г. - НАГРАДА "ЗЛАТНА КНИГА"
  прочети повече
 • 13 юни - първо вътрешно състезание по спортни танци

   в което взеха участие 18 двойки от 5-7 клас. Постави се начало за още по-голям интерес към този спорт.

  прочети повече
 • 04.05.2018г. - с Нови медали от 9. Международен конкурс за компютърна рисунка и колаж "Творчество без граници"

  ни зарадваха учениците на Светлана Кършибрадова.

  Поздравления!

  прочети повече