Събития
play
19.ХІ.2009Г. - ПРАЗНИК В нукк

С много настроение отпразнувахме 33-ия рожден ден на НУКК.

С голяма торта, искрящи свещички  и чудесни пожелания:
 
 Италиански лицей – НУКК!
    На любимото ми училище – Честит 33-ти Рожден Ден!
С признателност ти пожелавам още много щастливи рождени дни,
за да сме все така щастливи с теб и ние, твоите ученици!
Димитър Тодоров, IV”в” клас
 
 
 Фотография: Светлана Кършибрадова
 
    Скъпо училище, ти навършваш цели 33 години. Ти ме научи на култура и знания. Благодарение на теб аз открих много нови приятели, които се надявам да ми останат за цял живот.
    Пожелавам ти да си все така гостоприемно. А на децата пожелавам да те пазят и обичат.        
Ирина , IV”в” клас
 
   Фотография: Христо Лолов
 
                                                                                     
Честит Рожден Ден, мило училище!
    Пожелавам ти да идват в теб само добри ученици и учители и да живееш
още 1000 години.
                                                   С много обич, Йоана Цанкова Грозева от II”а” клас  
 
Фотография: Светлана Кършибрадова
 
Мило училище, Честит Рожден Ден!
Пожелавам ти всички ученици да те почитат, уважават и пазят! Обичам те!
 
Жаки, ІІ”а” клас
 
Фотография: Светлана Кършибрадова
 
Мило училище, Честит Рожден Ден!
Пожелавам ти радост, да си все така добро. Най-хубавото училище!
Много харесвам моето училище! Обичам го!
 
Християн, ІІ”а” клас
 
 Фотография: Христо Лолов
 
Училището ни красиво
е умно и игриво.
От буквичките всички
ние правим срички.
 
Всички ученици
са като красиви птици.
Всички учители са като родители.
Искат да се учим
и в живота да сполучим.
 
Училището като цвете
се обагря лете.
Става цветно и бъбриво
като лястовиче – то красиво!
 
Мартин Симеонов, ІV”в” клас
 
 
Моето стихче започва така,
за моето училище сега.
Намира се в планината,
високо над долината.
То е голяма бяла сграда,
а около него – метална ограда.
Уча, тичам и спортувам
и въобще не летувам.
Моите приятели са умни, и добри
и другари във весели игри.
Най-много обичаме нашата госпожа,
която е мила с всички деца!
 
 
Александър Белчев, ІV”в” клас

 

Фотография: Светлана Кършибрадова 
 
Знание
 
Тръгват на училище децата – сричат -
това не значи, че буквите не обичат.
Те бързо се научават да четат,
защото това е прозорец към света.
Училището на всеки знания дава,
а ако не е то, кой тогава
ще ни научи на български и математика,
ще ни вдъхне любов към граматика?
На учителя трябва да слушат заръката,
защото това е пътят към сполуката!
 
Магдалена Петкова, IV”в” клас
 
 
 
 
Честит Рожден Ден НУКК!
Честит Рожден Ден
за теб от мен!
Желая ти щастие, късмет
и да вървиш напред.
Благодаря за науката,
от която взех поуката,
че в живота труден
трябва да съм умен!
 
 
Константин Маринов, IV”в” клас
 
 
 Фотография: Светлана Кършибрадова
 
С песните на училищните детски хорове:
 
Фотография: Христо Лолов 
 
Фотография: Светлана Кършибрадова 
 
Фотография: Светлана Кършибрадова
 
Фотография: Христо Лолов
 
Фотография: Светлана Кършибрадова
 
И на Велин и Влади, разбира се:
 
Фотография: Светлана Кършибрадова
 
Фотография: Мартин Чингов
 
Фотография: Мартин Чингов
 
Фотография: Светлана Кършибрадова
 
Фотография: Светлана Кършибрадова
 
 С модерните, балните и народните танци:
 
Фотография: Мартин Чингов
 
Фотография: Христо Лолов
 
Фотография: Мартин Чингов
 
Фотография: Мартин Чингов
 
 
Фотография: Светлана Кършибрадова
 
Фотография: Светлана Кършибрадова
 
Фотография: Светлана Кършибрадова
 
Фотография: Мартин Чингов
 
Фотография: Мартин Чингов
 
Фотография: Светлана Кършибрадова
 
Фотография: Христо Лолов
 
Фотография: Мартин Чингов
 
Фотография: Мартин Чингов
 
Фотография: Христо Лолов
 
Фотография: Светлана Кършибрадова
 
Фотография: Светлана Кършибрадова
 
Фотография: Светлана Кършибрадова
 
Фотография: Светлана Кършибрадова
 
Фотография: Светлана Кършибрадова
 
Фотография: Светлана Кършибрадова
 
Фотография: Светлана Кършибрадова
 
Фотография: Мартин Чингов
 
Фотография: Мартин Чингов
 
Фотография: Мартин Чингов
 
Фотография: Мартин Чингов
 
Фотография: Светлана Кършибрадова
 
Фотография: Светлана Кършибрадова
 
Фотография: Светлана Кършибрадова
 
Фотография: Христо Лолов
 
Фотография: Светлана Кършибрадова
 
Фотография: Светлана Кършибрадова
 
Фотография: Христо Лолов
 
Фотография: Светлана Кършибрадова
 
Фотография: Светлана Кършибрадова
 
 
Фотография: Светлана Кършибрадова
 
Фотография: Мартин Чингов
 
Фотография: Мартин Чингов
 
Фотография: Мартин Чингов
 
Фотография: Мартин Чингов
 
 
Фотография: Мартин Чингов
 
Фотография: Христо Лолов
 
 И много настроение и усмивки от всички нас:
 
Фотография: Христо Лолов
 
Фотография: Светлана Кършибрадова
 
Фотография: Светлана Кършибрадова
 
Фотография: Светлана Кършибрадова
 
Фотография: Светлана Кършибрадова
 
Фотография: Христо Лолов

<< Назад
Съобщения
 • график родителски срещи в детската градина

  месец септември

  09.09.2019 г. /понеделник/ Iа, Iб гр.
  19.09.2019 г. /четвъртък/ IIа, ІІб, ІІІа IIIб гр.

  месец ноември

  05.11.2019 г. /вторник/ Іб, ІІб, ІІІа гр.
  06.11.2019 г. /сряда/ Іа, ІІа, ІІІб гр.

  месец декември

  04.12.2019 г. /сряда/ Іб, ІІб, ІІІа гр.
  05.12.2019 г. /четвъртък/ Іа, ІІа, ІІІб гр.

  месец януари

  08.01.2019 г. /сряда/ Іб, ІІб, ІІІа гр.
  09.01.2019 г. /четвъртък/ Іа, ІІа, ІІІб гр.

  начален час на родителските срещи - 15:45 ч.
 • родителски срещи за първи учебен срок 2019/2020 уч.г.

  22.10.2019г. – I – IV клас
  23.10.2019г. – V – VII клас
  24.10.2019г. – VIII – XII клас

  14.01.2020г. – I – IV клас
  15.01.2020г. – V – VII клас
  16.01.2020г. – VIII – XII клас

  начален час - 16:00ч.
 • Консултации с родители и ученици за първи учебен срок
 • график на класни и контролни работи за първи срок 2019/20 уч.г.
 • на вниманието на родителите


  уважаеми родители, съгласно изискванията на столична регионална здравна инспекция и в изпълнение на Писмо руо1-24627 от 22.08.2019г., ви информираме за необходимостта от активно съдействие по събиране на информация за имунизационното състояние на децата, както и носенето на лична отговорност за физическото предоставяне на същата от общо практикуващия лекар /опл/ до медицинския специалист в детската градина и училището.

  задължителни имунизации:

  на 7 години - проба манту
  на 11 години - проба манту
  на 12 години:
  I - тетанус и дифтерия
  II - морбили, паротит, рубеола
  на 17 години - тетанус, дифтерия
 • календар за 2019/2020 учебна година /съгласно заповед на министъра на образованието и науката №рд09-2148/27.08.2019г.

  Първи учебен срок

  16.09.2019 г. – 04.02.2020 г. (I – XII клас)

  Втори учебен срок

  За учениците от I – III клас: 06.02.2020 г. – 29.05.2020 г.

  За учениците от IV – VІ клас: 06.02.2020 г. – 16.06.2020 г.

  За учениците от V – VІ клас: 06.02.2020 г. – 30.06.2020 г. (за паралелки в спортни училища)

  За учениците от VII – ХІ клас: 06.02.2020 г. – 30.06.2020 г.

  За учениците от XII: 06.02.2020 г. – 14.05.2020 г.

  Ваканции

  01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна ваканция

  21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна ваканция

  05.02.2020 г. – междусрочна ваканция

  11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна ваканция (I – XI клас)

  16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна ваканция (XII клас)

  Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) след XII клас

  20.05.2020 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по Български език и литература

  22.05.2020 г. – втори Държавен зрелостен изпит (ДЗИ)

  Национално външно оценяване след VII клас

  09.06.2020 г. – НВО по Български език и литература

  11.06.2020 г. – НВО по Математика

  17.06.2020 г. – Чужд език (по желание на ученика)

  Национално външно оценяване след IV клас

  27.05.2020 г. – НВО по Български език и литература

  28.05.2020 г. – НВО по Математика

  Национално външно оценяване след X клас

  09.06.2020 г. – НВО по Български език и литература

  11.06.2020 г. – НВО по Математика

  17.06.2020 г. – Чужд език (по желание на ученика)

  15 – 19.06.2020 г. – Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика)
Галерия
Събития