Събития
22.Х.2009г - Посещение на ВЕЦ Своге

По повод ІХ-тата седмица на италианския език в науката и техниката ученици от Лицея разговаряха с г-н Паулетто и научиха много за италиано-българския проект от 9 хидро централи. 

  
    По повод IX- тата седмица на италианския език в света, посветена тази година на италианския език в изкуството, науката и техниката, със съдействието на Италианското посолство, ученици от Лицея имаха възможност да посетят откритата наскоро Малка Водноелектрическа централа „Лакатник” и МВЕЦ „Свражен”.  
 
    Учениците се увериха в предимствата на работещата централа, ползваща възобновяем енергиен източник. Хидроцентралите, предвидени да се построят по този проекта Каскада Среден Искър по поречието на реката са от руслов тип и не оказват негативно влияние върху водния баланс.
 
    Учениците се срещнаха с инженерите, обслужващи модерния обект, разговаряха с г-н Паулетто и научиха много за италиано - българския проект от 9 хидро централи. Срещнаха се и с кмета на гр. Своге, г-н Е. Атанасов, с който разговаряха за положителните ефекти и за ползата за общината от вече работещите централи МВЕЦ „Лакатник” и МВЕЦ „Свражен”.
 
 
Разказ от инженера на централата в командната зала:
 Фотография: Евгения Стойновска
 
...да видим централата от всички страни!
Фотография: Евгения Стойновска

 
 Влияние на МВЕЦ върху околната среда:
Фотография: Евгения Стойновска
 
В разговор с г-н Паулетто, който ни впечатли не само с увлекателната и компетентна беседа, но и с прекрасен български език: 
Фотография: Евгения Стойновска
 

Момент от беседата с г-н Паулетто, кмета на Своге г-н Атанасов

и преподавателя по физика Меннуни (отдясно наляво):

Фотография: Евгения Стойновска
 
Реката след централата вече е любимо място за риболов през почивните дни:
 
 
МВЕЦ "Лакатник": 
Фотография: Евгения Стойновска
 
Събитието отрази: Евгения Стойновска 


<< Назад
Съобщения
Галерия
Събития