Събития
седмица на италианския език - октомври 2022
         По случай двадесет и втората Седмица на италианския език по света – 24-28 октомври 2022 г., в Италианския Лицей към НУКК под надслов „Италианският език и младите хора“, преподавателите Мария-Тереза Де Пиери и Антоанета Христова организираха проект за XI А клас на НУКК, в който учениците представиха своите проучвания на младежкия жаргон и езиковите заемки в съвременния италиански език.
Изследването беше осъществено, представяйки следните подтеми – младежкият език и неговото развитие във времето; влиянието на електронните съобщения; приносът на масмедиите и на другите европейски езици. Проектът завърши с интересен преглед на сравненията между въпросните езикови особености, използвани от българските и от италианските младежи.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Презентациите на отделните групи бяха представени пред класа и пред учителите в рамките на учебните часове.
 
 

 


<< Назад
Съобщения
Галерия
Събития