Събития
ПРолет и Великден

В НУКК се състояха изложби под надслов "Пролет" и "Великден".

 

Нарисува:  Белослава Златева 2 в
Фотография: Даниела Ефремова
 
 
 

 

Нарисува:  Филипа Пенева 2 б

Фотография: Даниела Ефремова       
 
 
 

 

Нарисува: Георги Страшимиров 5 в

 
Фотография: Даниела Ефремова
 
 
 
 
Нарисува: Християн Петков 
Фотография: Даниела Ефремова
 
 
 
 
 Нарисува: Мартин Шиваров 
Фотография: Даниела Ефремова
 
 
 
 Нарисува: Цветана Пенчева 2в
Фотография: Даниела Ефремова
 

 Събитието отрази:

Даниела Ефремова 
 

 


<< Назад
Съобщения
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  -В изпълнение на чл.23 (6) от Наредба №1 за приемане и преместване на деца и ученици в училищата по култура на Министерство на културата, /Обн.ДВ, бр.67 от 26 август 2016г./, УВЕДОМЯВАМЕ, че
  към 19 юни 2017г. НЯМА свободни места за осми клас на НУКК
  с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия.

  -СЪГЛАСНО ЧЛ.6 (5) на Наредба№1 за приемане и преместване на деца и ученици в училищата по култура /Обн.ДВ, бр.67 от 26 август 2016г./, обявявам, че
  НЯМА свободни места за ученици от I до VI клас
  за учебната 2017/2018г. в НУКК.
Галерия
Събития