Събития
20.02.2017г. - художествената галерия на НХА

посетиха учениците от 6"б" клас с преподаватели Румяна Боева и Даниела Ефремова.

 

 

Фотография: Даниела Ефремова

За четвърта поредна година ученици от НУКК посетиха ателието по скулптура на доц. д-р Стефан Хаджиев в НХА, където с голям интерес разгледаха изложените дипломни работи на студентите.

 

 

 
 
 
Фотография: Даниела Ефремова
 
 
Фотография: Даниела Ефремова
 
 
 
 Фотография: Даниела Ефремова
 
 Фотография: Даниела Ефремова

 

 Фотография: Даниела Ефремова
 
 Фотография: Даниела Ефремова
 
 Фотография: Даниела Ефремова
 
 Фотография: Даниела Ефремова
 
Фотография: Румяна Боева
 
Фотография: Даниела Ефремова  Фотография: Даниела Ефремова
 
 Фотография: Румяна Боева
 
Фотография: Румяна Боева    Фотография: Румяна Боева
 
 Фотография: Даниела Ефремова
 
 Фотография: Румяна Боева
 
 Фотография: Даниела Ефремова
 
 
 
 

 Събитието отразиха:

Румяна Боева

и Даниела Ефремова

 
 
 

 


<< Назад
Съобщения
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  -В изпълнение на чл.23 (6) от Наредба №1 за приемане и преместване на деца и ученици в училищата по култура на Министерство на културата, /Обн.ДВ, бр.67 от 26 август 2016г./, УВЕДОМЯВАМЕ, че
  към 19 юни 2017г. НЯМА свободни места за осми клас на НУКК
  с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия.

  -СЪГЛАСНО ЧЛ.6 (5) на Наредба№1 за приемане и преместване на деца и ученици в училищата по култура /Обн.ДВ, бр.67 от 26 август 2016г./, обявявам, че
  НЯМА свободни места за ученици от I до VI клас
  за учебната 2017/2018г. в НУКК.
Галерия
Събития