Прием
 
 
 
 
 
Политика за защита на личните данни в НУКК
Съобщение за поверителност на личните данни информация за родители и ученици
 
Механизъм за противодействие на агресията и тормоза между учениците в училище
Правила и процедури за противодействие на училищния тормоз
 
 

 Уважаеми родители, за да бъдат своевременно обработени документите за кандидатстване на Вашите деца, молим да ги изпращате в работните дни между 8:30 и 16:00ч.

Поради удължаване на извънредното положение в страната, удължаваме срока за приемане на документи и променяме датата за изнасяне на списъци.

Благодарим за разбирането.

 Нека в заглавието на писмото Ви фигурират имената на детето и за какво кандидатства.
 Списъци  и разпределение на кандидатите по входящи номера ще бъдат изнесени на 24 април /петък/
 С оглед извънредното положение в страната, дати за приемна процедура ще бъдат обявени допълнително! 
 
 ДЕТСКА ГРАДИНА
 За първа група на детската градина за учебната 2020/21 год. могат да кандидатстват деца, които навършват 3 години  до 31 март 2020г. или 4 години през 2020г.

 Документи за кандидатстване в първа група ще се приемат по електронен път от 18 март до 15 април вкл. само на на следната електронна поща:  priem2020@nukk.org

Необходимо е да се изпратят сканирани:

1. Заявление по образец /Приложение №1/  заявление за кандидатстване

2. Декларация за информираност и съгласие. декларация

 

Заявлението се попълва и подписва от  двамата родители, а в случаите, когато е невъзможно, се описва причината.
Кандидатите, които отговарят на изискванията съгласно Наредба№1 на МК, ще получат отговор със следващите стъпки за явяване на приемна процедура в НУКК.
 
 
За втора и трета група на детската градина кандидатстване се осъществява само при наличие на свободни места, информация за което ще бъде изнесена между 1 и 5 юни. 
 
 ПЪРВИ КЛАС
 За първи клас за учебната 2020/2021 год. могат да кандидатстват деца, които навършват 6 години до 15 септември 2020г. или 7 години през 2020г.

 Документи за кандидатстване в първи клас ще се приемат по електронен път от 18 март до 15 април вкл. само на на следната електронна поща:  priem2020@nukk.org

Необходимо е да се изпратят сканирани:

1. Заявление по образец /Приложение №1/  заявление за кандидатстване

2. Декларация за информираност и съгласие. декларация

3. Служебна бележка за посещение на предучилищна група.

При проблем с издаване на бележката, ще я добавите допълнително

Заявлението се попълва и подписва от името на двамата родители, а в случаите, когато е невъзможно, се описва причината.
Кандидатите, които отговарят на изискванията съгласно Наредба№1 на МК, ще получат отговор със следващите стъпки за явяване на приемна процедура в НУКК.

Нека в заглавието на писмото Ви фигурират имената на детето и за какво кандидатства. 

 
 
Телефон за контакти между 8:30 и 13:00ч. - 0888902192
 

 

 

Сдружение „Училищно настоятелство на Национален учебен комплекс по култура – Горна баня” с авторски колектив от педагози и психолози издаде сборник с упражнения за деца в предучилищна възраст „Книга на бъдещия първокласник”. Книжката може да бъде закупена в книжарницата на комплекса.

 

Работно време на книжарницата: 8:30 - 13:00  13:30 - 16:30  часа от понеделник до петък


   

Ръководството на Учебния комплекс не препоръчва допълнителна частна подготовка от специалисти, незапознати със спецификата на учебното съдържание.          

 

 

 


 

 

 

 

Съобщения
Събития