Прием
 
 
 

 

 
Политика за защита на личните данни в НУКК
 
Съобщение за поверителност на личните данни информация за родители и ученици
 
 
 
 ДЕТСКА ГРАДИНА

         

 

В изпълнение на  Чл.11 /2/ от Наредба №1 на МК, уведомяваме родителите на кандидати за втора и трета група на детската градина за 2019/2020 уч.г., че свободни места   н я м а. 
 
   

 

3 свободни места за пети клас на НУКК 
 
В изпълнение на чл.6 от Наредба №1 от 2016г. на МК обявяваме 3 свободни места за 2019/2020 учебна година за ученици, завършили успешно четвърти клас в друго училище.
      Подаване на документи за кандидатстване: 17 - 19 юни вкл. от 8:30 до 16:00ч. в деловодството  на комплекса

Необходими документи:

1.заявление по образец    заявление за кандидатстване в НУКК

2.акт за раждане на ученика за сверяване на данните

3.копие на документ за завършен четвърти клас  

 Изпит /тест за проверка на знанията върху материала, изучаван в четвърти клас/ ще се проведе на 21 юни от 9:00ч. в административната сграда   

  Обявяване на резултатите - 26 юни
Записване на приетите ученици - до 3 юли вкл.
 
 
СЕДМИ КЛАС
 

 3 - 5 юни - подаване на заявления за НВО - изпит по чужд език

заявление за изпит по чужд език

6 - 12 юни - подаване на заявления за кандидатстване в осми клас на НУКК /само за учениците от седми клас на НУКК/

заявление за кандидатстване в НУКК след седми клас

До 1 юли - обявяване на резултати и класиране на учениците от седми клас на НУКК, подали заявление за кандидатстване в осми клас на НУКК
1 юли - раздаване на свидетелства за завършен седми клас
2-3 юли - записване на приетите ученици от седми клас на НУКК за осми клас на НУКК
4 юли - обявяване на свободни места  за осми клас за ученици, обучавали се в друго училище
5 - 11 юли - подаване на заявления за кандидатстване в осми клас на НУКК от ученици, обучавали се в друго училище
 
  заявление за записване на приет ученик в НУКК
 

 

 

Сдружение „Училищно настоятелство на Национален учебен комплекс по култура – Горна баня” с авторски колектив от педагози и психолози издаде сборник с упражнения за деца в предучилищна възраст „Книга на бъдещия първокласник”. Книжката може да бъде закупена в книжарницата на комплекса.

 

Работно време на книжарницата: 8:30 - 14:30  часа от понеделник до петък


   

Ръководството на Учебния комплекс не препоръчва допълнителна частна подготовка от специалисти, незапознати със спецификата на учебното съдържание.          

 

 

 


 

 

За повече информация: тел. 957-86-78 / вътр. 65

 

Съобщения
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  през месец юни автобусите на комплекса ще се движат по комбинирани маршрути
  линк към графика на комбинираните маршрути може да видите в част "транспорт"
 • график на изпитите до края на 2018/2019 учебна година

  17 април – приемна процедура за I група на детската градина, начало 08.30 часа
  19 април – приемна процедура за I клас, начало 09.30 часа
  НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ IV клас
  09 май – български език и литература, начало 10.00 часа
  10 май – математика, начало 10.00 часа
  14 май – човекът и обществото, начало 10.00 часа
  16 май – човекът и природата, начало 10.00 часа
  НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ VII КЛАС
  17 юни – български език и литература, начало 09.00 часа
  19 юни – математика , начало 09.00 часа
  21 юни – чужд език /по желание на ученика/ начало 09.00 часа
  НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ Х КЛАС
  10—14 юни дигитални компетентности
  ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ XII КЛАС

  21 май – български език и литература, начало 08.00 часа
  23 май – втори зрелостен изпит, начало 08.00 часа
  28-31 май – зрелостен изпит по желание
  МАТУРА НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
  03 юни – писмен изпит по италиански език и литература 12 А и 12 Б класове, начало 08.30 часа
  05 юни – писмен изпит по история на италиански език за 12 А клас, начало 08.30 часа
  05 юни – писмен изпит по математика на италиански език за 12 Б клас, начало 08.30 часа
  11 – 12 юни – устен изпит по италианска литература за 12 А клас, начало 08.30 часа
  11 – 12 юни – устен изпит по физика и биология на италиански език за 12 Б клас, начало 08.30 часа
 • за родителите

  ръководството на комплекса моли всички родители, които посрещат след училище децата си с лични автомобили, да ги приемат пред портала на учебния комплекс. пресичането на улицата от сами деца носи опасност от инциденти!
 • Консултации с родители и ученици
 • график на учебното време за 2018/2019 учебна година

  открива се на 17 септември /понеделник/
  графикът е определен със заповед № РД09-1708/29.08.2018 г.на министъра на образованието и науката, обявен в сайта на МОН
  1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната ваканция:
  01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. есенна
  22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. коледна
  05.02.2019 г. вкл. междусрочна
  30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас
  05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. пролетна за ХІI клас

  2. Неучебни дни
  21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ
  23.05.2019 г. – втори ДЗИ

  3. Дати за провеждане на НВО за VII клас и на ДИ за СПК
  06.06.2019 г. - Държавен изпит по теория за СПК
  17.06.2019 г. - НВО по БЕЛ
  19.06.2019 г. - НВО по математика
  21.06.2019 г. - НВО по чужд език (по желание на ученика)

  4. Начало на втория учебен срок
  06.02.2019 г. – I - ХІI клас

  5. Край на втория учебен срок
  15.05.2019 г. - ХІІ клас (13 учебни седмици)
  31.05.2019 г. - І - ІV клас (14 учебни седмици)
  14.06.2019 г. - V - VІ клас (16 учебни седмици)
  28.06.2019 г. - VII - ХІ клас (18 учебни седмици)
 • график на класните и контролни работи за втори учебен срок на 2018/2019 уч.г.
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Съгласно заповед №рд-13/753 от 14.05.2019г. на директора на нукк, обявяваме дати за дейности по прием на ученици след седми клас.
  подробности - в "прием"
Събития
Галерия