Прием
 
 
 

 

           

Обн. ДВ. бр.67 от 26 Август 2016г.  в  сила от 26.08.2016 г.

 

 

Приемна процедура
 
 
 

 

 Резултати от изпита за І клас за учебната 2017 / 2018 година

Уведомяваме родителите на кандидатите за първи клас на Национален учебен комплекс по култура за учебната 2017 / 2018 година, че трябва да запишат децата си от 25 май до 31 май включително (работните дни), в  стая №21 на 3 етаж в административната сграда

Приемно време – 8:30 – 12:00 ч.  

Родителите на неприетите кандидати имат право да се запознаят с изпитните работи на своите деца по график. За включване в графика родителите заявяват желанието си, като лично подадат заявление до директора на комплекса на 25 и 26 май от 8:30 до 12:30 ч.

Разглеждането на изпитните работи по график ще се извършва на 29 и 30 май.
 

Всеки родител може да види изпитната работа само на собственото си дете.

 

1. КЛАСИРАНЕ на кандидатите ЗА ПЪРВИ КЛАС  /по входящи номера/

2. ПРИЕТИ кандидати ЗА ПЪРВИ КЛАС  /по входящи номера/

 

 

 
 
 

 

Дата на изпита за І група на ДГ: 12.05.2017г. (петък)

 

 Уведомяваме родителите на кандидатите за първа група на детската градина към Национален учебен комплекс за култура, че приемната процедура ще се проведе на 12.05.2017 г. /петък/.

Кандидатите трябва да се явят 10 минути преди посочения в графика час пред сградата на детската градина, като носят:

разписката за платена изпитна такса, получена при подаване на документите.

 

Резултатите и списъкът на приетите деца се обявяват на 30 май в сградата на детската градина и на интернет страницата на комплекса.

 


1. ГРАФИК за провеждане на приемна процедура ЗА ПЪРВА ГРУПА на детската градина за 2017/2018 уч. година

 

 
 
 
 


 

 
 

 

 

 

 

 Сдружение „Училищно настоятелство на Национален учебен комплекс по култура – Горна баня” с авторски колектив от педагози и психолози издаде сборник с упражнения за деца в предучилищна възраст „За бъдещите първокласници”. Книжката може да бъде закупена в книжарницата на комплекса.

Работно време на книжарницата: 8:30 -16.00  часа от понеделник до петък

  Ръководството на Учебния комплекс не препоръчва допълнителна частна подготовка от специалисти, незапознати със спецификата на учебното съдържание.          

 

 

 


 

 

За повече информация: тел. 957-86-78 / вътр. 65

 

Съобщения
 • Други неучебни дни

  - 25.05.2017г. /четвъртък/ - по повод Деня на българската просвета и култура - неучебен, но присъствен
 • Предстоящи събития

  - 24 май – 2 юни 2017г. - Участие в Националния туристически поход „По пътя на Ботевата чета“, Козлодуй – Околчица, за учениците от IX – XI клас.
 • Литературни конкурси

  - Създаване на историческа кръстословица, посветена на Руско-турската освободителна война, за учениците от VI клас.
  Срок за предаване 30.03.2017г.

  - Есе по цитат от „История славянобългарска“ във връзка с 245 години от създаването ù, за ученици от 10 клас.
  Срок за предаване 20.05.2017г.

  - Есе по избрана творба на Петко Р. Славейков във връзка със 190 години от рождението му, за ученици от 10 клас.
  Срок за предаване 20.04.2017г.

  - Есе по избрана творба на Алеко Константинов /120г. от смъртта му/, за ученици от 11 клас. Срок за предаване 10.05.2017г.

  - Есе по избрана творба на Йордан Йовков /80г. от смъртта на писателя/ за ученици от 12 клас.
  Срок за предаване 20.03.2017г.

  - Есе по избрана творба на Димчо Дебелянов /130г. от рождението на поета/ за ученици от 8 и 11 клас.
  Срок за предаване 10.06.2017г.

  МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ОБЯВЕНИТЕ КОНКУРСИ СЕ ПРЕДАВАТ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ИСТОРИЯ И ЛИТЕРАТУРА.
 • предстоящи изпити

  ІV, VII, VIII, x и XII клас

  - 22.05.2017г. - втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика - неучебен
  - 26.05.2017г. - 02.06.2017г. – ДЗИ по желание на ученика
  - 29.05.2017г. - НВО по английски език за VII клас
  - 30.05.2017г. - писмен зрелостен изпит по италиански език за учениците от XIIа и XIIб клас - италианска матура
  - 01.06.2017г. - писмен зрелостен изпит за учениците от XIIа клас (история на италиански език) и XIIб клас (математика на италиански език) - италианска матура
  - 07.06.2017г. - устен зрелостен изпит по италианска литература за учениците от XIIа клас - италианска матура
  - 08.06.2017г. - устен зрелостен изпит по физика или биология на италиански език за учениците от XIIб клас - италианска матура
  - 12-16.06.2017г. - онлайн оценяване на дигитални компетентности за X клас
  - 23.06.2017г. - писмен годишен изпит по италиански език за учениците от VIII клас
  - 26.06.2017г. - устен годишен изпит по италиански език за учениците от VIIIа клас
  - 27.06.2017г. - устен годишен изпит по италиански език за учениците от VIIIб клас
 • График на учебното време

  ІІ учебен срок
  начало:
  - 07.02.2017г. - за ХIІ клас
  - 09.02.2017г. - за І - ХІ клас

  край:
  - 15.05.2017г. - за ХІІ клас
  - 31.05.2017г. - за І - ІV клас
  - 15.06.2017г. - за V - VІІ клас
  - 30.06.2017г. - за VІІІ - ХІ клас
 • На заседание, проведено на 19.11.2016 г. Училищното настоятелство единодушно реши в памет на дългогодишния му председател ДИМИТЪР ЦОНЕВ да бъде учредена на негово име ежегодна награда, която да се връчва на зрелостник с отличен успех от дипломата и най-добро представяне в целия курс на обучение в лицея.
 • Консултации с родители и ученици
Събития
 • 25.02.2010г. - НАГРАДА "ЗЛАТНА КНИГА"
  прочети повече
 • 05.05.2017г. - нови отличия от международния конкурс за компътърна рисунка и колаж "Творчество без граници" (гр. Хасково)

  спечелиха за НУКК Стефан Филев от 6"в" клас и Силва Шалева от 11"а" клас с преподавател Светлана Кършибрадова.

  прочети повече
Галерия