Прием
 
 
 
 
 
 
 
 
Политика за защита на личните данни в НУКК
Съобщение за поверителност на личните данни информация за родители и ученици
 
 
  Наредба №1 за приемане и преместване на деца и ученици в училищата по култура
 
 
 
 

ДЕТСКА ГРАДИНА 

 Резултатите от приемната процедура са оформени в таблица с пореден номер в класирането, входящ номер на  кандидата и бал.
класиране на всички кандидати за първа група
приети кандидати за първа група 
 Родителите на приетите кандидати трябва да ги запишат в срок от 26 май до 1 юни в деловодството на Комплекса, като носят попълнени заявление и декларация.  Приемни часове: 8:30 - 13:00, 13:30 - 16:00ч. 
заявление за записване
декларация за записване
 
 
За втора и трета група на детската градина за учебната 2022/2023г. документи за кандидатстване ще се приемат само при наличие на свободни места. Съобщение съгласно Наредба№1 очаквайте към 5 юни.
 
ПЪРВИ КЛАС

 Резултатите от приемната процедура са оформени в таблица с пореден номер в класирането, входящ номер на  кандидата и бал.

     
класиране на всички кандидати за първи клас
приети кандидати за първи клас
 Родителите на приетите кандидати трябва да ги запишат в срок от 26 май до 1 юни в деловодството на комплекса, като носят попълнени заявление и декларация. Приемни часове: 8:30 - 13:00, 13:30 - 16:00ч. 
 заявление за записване
декларация за записване
 
за родителите на неприетите кандидати
 
 
Ученици, завършили I - VI клас в друго училище, могат да кандидатстват за НУКК само при наличие на свободни места в съответния клас за следващата учебна година. Съобщение за наличие на свободни места ще бъде публикувано в сайта на 30 юни. /Наредба №1 от 2016г. на МК/
 
 

Телефон за контакти - всеки работен ден между 8:30 и 13:00ч. 

 02/9048265 

 

 

 

 

Сдружение „Училищно настоятелство на Национален учебен комплекс по култура – Горна баня” с авторски колектив от педагози и психолози издаде сборник с упражнения за деца в предучилищна възраст „Книга на бъдещия първокласник”. Книжката може да бъде закупена в книжарницата на комплекса.

 

Работно време на книжарницата: 8:30 - 13:00  13:30 - 16:30  часа от понеделник до петък

телефон за контакт - 0876 58 52 70

   

Ръководството на Учебния комплекс не препоръчва допълнителна частна подготовка от специалисти, незапознати със спецификата на учебното съдържание.          

 

 

 


 

 

 

 

Съобщения
Събития