Прием
 
 
 
 
 
 
Политика за защита на личните данни в НУКК
Съобщение за поверителност на личните данни информация за родители и ученици
 
Механизъм за противодействие на агресията и тормоза между учениците в училище
Правила и процедури за противодействие на училищния тормоз
 
 
 Уведомяваме родителите на кандидати за втора и трета група на детската градина, че  към 2 юни  свободни места  Н Я М А.
 
 
 
 ОСМИ КЛАС
 

Уведомяваме кандидатите за осми клас на НУКК, за 2020/21 учебна година, завършили седми клас в НУКК, че класирането по бал /с входящ номер от НВО/ ще бъде изнесено на 2 юли след 9:30ч. на сградата на училището и в сайта на комплекса.

Приетите ученици трябва да се запишат в деловодството на комплекса в работните дни от 2 до 8 юли вкл. от 8:30 до 12:30ч., като носят попълнено и подписано от родителите заявление и декларация за информирано съгласие.
 
общо класиране на кандидатите за осми клас - хуманитарни науки
приети кандидати за осми клас - хуманитарни науки
 
общо класиране на кандидатите за осми клас - природни науки
приети кандидати за осми клас - природни науки
 
заявление за записване на ученици след седми клас
декларация за информирано съгласие
 
 
 
Уведомяваме кандидатите, завършили I - VI клас в друго училище, че за 2020/21 учебна година в НУКК свободни места Н Я М А 
 
 заявление за записване на ученици до седми клас
декларация за записване
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Телефон за контакти между 8:30 и 13:00ч. - 0888902192
 02/9048265

 

 

Сдружение „Училищно настоятелство на Национален учебен комплекс по култура – Горна баня” с авторски колектив от педагози и психолози издаде сборник с упражнения за деца в предучилищна възраст „Книга на бъдещия първокласник”. Книжката може да бъде закупена в книжарницата на комплекса.

 

Работно време на книжарницата: 8:30 - 13:00  13:30 - 16:30  часа от понеделник до петък

телефон за контакт - 0876 58 52 70

   

Ръководството на Учебния комплекс не препоръчва допълнителна частна подготовка от специалисти, незапознати със спецификата на учебното съдържание.          

 

 

 


 

 

 

 

Съобщения
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е за кандидатите за 8 клас, завършили 7 клас в нукк
  уведомяваме учениците, кандидатствали за 8 клас на нукк, че класиране по бал ще бъде обявено на 2 юли след 9:30ч. на сградата на училището и в интернет страницата, част "прием".
  подробности - в част "прием"
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА 8 КЛАС, ЗАВЪРШИЛИ 7 КЛАС В НУКК - 2.7.20г.
  класираните и приети ученици трябва да се запишат до 8 юли включително в деловодството на комплекса. приемно време - 8:30 - 12:30ч.
  документи за записване - в част "прием"
 • училищен учебен план

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е за кандидатите за втора и трета група на дг

  свободни места за втора и трета група на детската градина за учебната 2020/21 година няма
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е за кандидатите за 2-7 клас

  в изпълнение на чл.6 от Наредба№1 на мк от 2016г., обявяваме, че свободни места в нукк за ученици, завършили 1-6 клас в друго училище, за учебната 2020/2021 г.
  н я м а
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е за родителска среща за новоприетите в първа група на дг

  Уведомяваме родителите на новоприетите деца в първа група на детската градина за учебната 2020/21 г., че родителска среща ще се проведе на 9 септември 2020г. от 15:30ч. в сградата на детската градина
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА НОВОПРИЕТИТЕ В ПЪРВи клас

  УВЕДОМЯВАМЕ РОДИТЕЛИТЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ПЪРВи клас ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 Г., ЧЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10 СЕПТЕМВРИ 2020Г. ОТ 16:00Ч. В учебния корпус
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е за новоприетите ученици в 8 клас
  родителска среща за родителите на новоприетите ученици в осми клас за 2020/21 учебна година ще се проведе на 10 септември 2020г. от 16:00ч. в учебния корпус
Събития
 • 25.02.2010г. - НАГРАДА "ЗЛАТНА КНИГА"
  прочети повече
 • 25 юни - откриване на изложба

   на учениците от лятната занималня с ръководители  Карталска, Боева, Яхнаджиев

  прочети повече