Началото

 

Националният учебен комплекс по култура е създаден през учебната 1976/77 година с постановление на Министерски съвет от 19 ноември 1976г. с една първа група на детската градина, с един първи и един пети клас и е асоцииран към ЮНЕСКО.

 

В основата на създаването на училището стоят идеите на италианската педагожка д-р Мария Монтесори, която развива педагогическа теория за обучение и възпитание чрез изкуството за развитие на индивидуалните възможности на децата и младежите; за уважение към личността на детето и развитие на таланта на децата; за освобождаване на личността на детето от всякакви притеснения. Изобщо става въпрос за едно много по-високо ниво на възпитание и обучение от това, което има в момента в България.

През май 1992г. излиза  постановление Министерския съвет за преобразуване на училището в Лицей с изучаване на италиански език и култура с чуждестранно участие.

С цялостната си учебно-възпитателна, научно-приложна и художествено-творческа дейнст комплексът функционира като център за възпитание и обучение на деца и ученици от 4 до 19 - годишна възраст.  Той включва детска градина, начален курс
(І - ІV клас),  среден курс (V - VІІІ клас) и Лицей с изучаване на италиански език и култура с два профила: хуманитарен и научен. 

 

Съобщения


 • С голяма болка се сбогуваме с прекрасния човек, големия журналист и общественик - Димитър Цонев, председател на УН на НУКК. Загубихме добрия човек, който обичаше децата и заедно с нас работеше за тяхното добруване, за обучението и възпитанието им. Неговата лъчезарна усмивка, съпричастност към проблемите на училището, на учениците и учителите бяха важен стимул за всички нас. Цели 24 години Димитър Цонев беше начело на училищното настоятелство и родителската общност. С негово участие училището постигна най-високите си успехи и получи заслуженото си признание.

  Благодарим ти, Митко! Ще те помним с много обич. Сбогом. Почивай в мир.

  НУКК
  Училищно настоятелство
  Педагогически колектив
  Скъпо семейство Цоневи,

  Приемете най-дълбоките ни съболезнования за тежката загуба, която Ви сполетя - смъртта на Митко. С голяма болка приехме случилото се. Загубихме добрия човек, големия журналист и общественик, председателя на нашето училищно настоятелство. Цели 24 години Митко беше начело на родителската общност на НУКК. С негово участие училището постигна най-високите си успехи и получи заслуженото си признание. Той обичаше децата, обичаше учениците и работеше заедно с нас за тяхното добруване, обучение и възпитание. Винаги беше с нас.

  Ще го помним с благодарност и много обич.

  На Вас - Мариана, Деси и Митко, желаем здраве и сили, за да понесете тежката загуба.

  НУКК
  Училищно настоятелство
  Педагогически колектив • Сметката на УН е временно блокирана, поради смъртта на председателя Димитър Цонев. Предстои процедура за избор на нов председател, която ще завърши със съдебно решение.
  Поради изложените причини молим таксите да се заплащат в касата на УН. Ще Ви уведомим за откриването на новата сметка.

  От Училищното настоятелство.

Събития
 • 25.02.2010г. - НАГРАДА "ЗЛАТНА КНИГА"
  прочети повече
 • 31.05.2016Г. - обучение в националния център на БЧК

  проведоха в навечерието на лятната ваканция второкласниците с ръководители Дианка Крушкина,  Таня Минковска и  Мариана Павлова .

  прочети повече
Галерия